Obálka

Řešíme budoucnost našich škol a ne politické body

Po přečtení článku pana Aichingera v Raportu ze dne 21. 2. k setkání ředitelů základních škol a starostů jsme se rozhodli odepsat a uvést některá vyjádření pana Aichingera na pravou míru. V úvodu chceme upozornit, že na rozdíl od předsedy Odborového svazu pracovníků školství v Rakovníku neseme my, starostové obcí a ředitelé škol, přímou odpovědnost před našimi spoluobčany za to, jestli budou mít jejich děti kam chodit do škol tak, aby to bylo pro ně dostupné, a aby v naší zemi zůstalo to, co nám vždy Evropa záviděla, to je vzdělané lidi.

Vy ve svém článku sám zpochybňujete, co vlastně v současné době z ministerstva školství platí. Verzí bylo několik. Věříte, že pan ministr couvne s radikálním řezem. Přitom kritizujete pana senátora Chládka za to, že přišel na jednání nepřipravený. Doporučujete nám svolat „moudré lidi“, kteří vás na tomto jednání mají informovat o dopravní obslužnosti. Na to vám přece stačí zástupci Anexie a ČD. Nevíme, koho výstup z tohoto jednání bude zajímat, ministerstvo školství určitě ne. A již vůbec nechápeme, proč ve svém článku napadáte pana senátora Chládka, že se snaží získávat politické body a podobné nesmysly. Vždyť při našem rozhovoru v lednu 2012 jste nabádal navázat kontakt právě s panem senátorem jako jediným, který může v této záležitosti pomoci. Pan senátor je jediný politik na našem okrese, kterého tento problém opravdu zajímá a který se snaží vesnickým školám pomoci. O tom jsme se přesvědčili. Proč místo abyste se z titulu své funkce snažil tyto problémy řešit, do problému vtahujete politiku? Proč jste veřejně na setkání v Novém Strašecí při svém vystoupení panu Chládkovi a všem přítomným tyto své názory nepřednesl?

Již před deseti lety byly zaznamenány pokusy o zrušení 2. stupňů venkovských úplných škol s menším počtem žáků – ZŠ Čistá, ZŠ Slabce, ZŠ Šanov. Jednání probíhala na obecních úřadech. My jsme to ustáli. Nepočítá se snad, že školy se 40 žáky na 2. stupni přestoupí do ZŠ v Lubné? Škola pak naplní kvótu 24 žáků na třídu a bude vyhovovat ministerskému záměru.

Uděláme maximum pro to, aby byla zachována dostupná síť základních škol a nebyl narušen budoucí vývoj regionu.

Mgr. Božena Vopatová, ředitelka ZŠ a MŠ Čistá, Blanka Čebišová, starostka obce Čistá,
Mgr. Pavel Škrle, starosta obce Břežany, Jaroslava Paulová, starostka obce Šípy

(Redakčně kráceno)

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.