Obálka

Otevřený dopis zastupitelům města Rakovníka

Vážení zastupitelé! Ve středu 11. 1. 2012 jste nám představili záměr úpravy parkování v centru města. S Vaším záměrem nesouhlasíme, protože má řadu problémových míst. Studie je stará přes dva roky a nevystihuje současný stav. Zpracovatel z neznámého důvodu nevyhodnotil počty placených a neplacených výjezdů. Navrhujeme odstranění závor, instalaci parkovacích hodin se sazbou 1. půlhodina 5,- Kč, další 10,- Kč a dále progresivní sazbu (popř. jiný obdobný sazebník). Vyřešit bude třeba i stání pro majitele domů a provozoven na náměstí a předpokládáme, že to nebude dovoleno zadarmo.

Kdybyste trvali na představeném systému parkování, žádáme abyste předem zajistili:

1. Kladné stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů k tomu, že monitorování vjezdu aut podle vydaných karet není v rozporu se zákonem.

2. Kladné stanovisko Ministerstva dopravy ČR k tomu, že vytyčení vjezdových zón na veřejných komunikacích a instalace závor nejsou v rozporu se zákonem.

3. Kladné stanovisko Hasičského záchranného sboru, že v případě nutného zásahu v centru města nebudou závory na všech komunikacích problémem.

4. Kladné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, že závory v centru neohrozí dostupnost rychlé záchranné služby k naléhavým vážným zdravotním případům v centru.

5. Detailní audit parkovacího systému z hlediska možnosti nevýběru parkovného. Předložený rozbor stávajícího způsobu, kdy výběrčí nevydává běžně doklady o zaplacení, vzbuzuje pochybnosti o tom, kde by vybrané peníze mohly končit.

6. Podrobné porovnání pořizovacích a provozních nákladů parkovacího systému se závorami a parkovacího systému s automaty.

7. Způsob jednoduchého přístupu vlastníků domů na náměstí k jejich majetku (bez nutnosti prosit každého 1. ledna o povolení vjezdu na náměstí a bez omezení povolenek na jediné vozidlo).

8. Bezproblémové a bezplatné parkování návštěv na soukromých pozemcích ve dvorech domů.

9. Zřízení dalšího placeného parkoviště na městských pozemcích blízko centra včetně radničního dvora s levnou sazbou parkovného.

10. Řádné dopravní značení a srozumitelné informace o způsobu parkování včetně návodu na parkovacích lístcích.

Jestliže k současnému systému musela rada města vydat několik set výjimek, není to systém jednoduchý, přívětivý a nezávislý na vůli radních. Parkovací automaty, podle našeho názoru, většinu nesnází i pochybností odstraní.

Podepsáno 78 živnostníků z Husova náměstí v Rakovníku

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.