Obálka

Územní plán a la Strašecí

Toto označení územního plánu má šanci vstoupit do příslušné literatury jako odstrašující příklad necitelného vztahu k přírodě. Vznikl již před několika lety, během kterých se vystřídaly desítky zastupitelů a radních a nikdo se, bohužel, nepozastavil nad tím, že autor plánu bezohledně zahrnul do zástavby poslední blízký přístupný kousek přírody v mělkém údolí, navazující na východní část města až k lesíku Březí, včetně orných polí na jedné straně a ovocných stromů na druhé. Je to jediné místo, kde se ještě dnes vyskytuje polní zvěř včetně srnek, které zde hledají potravu, když se jim o ni nestarají ti bodří myslivci. A uprostřed tohoto údolí se už dnes objevují první stavby, odkud se ozývá štěkot psů, který odradí každého od procházky k lesu, obzvlášť, je-li polní cesta lemovaná sloupy pouličního osvětlení. Kam se uchýlí vzácná zvířátka, když z jedné strany je dosti frekventovaná čelechovická silnice a kousek dál vede dálnice? Autor plánu si také neuvědomil, že tato nížina je otevřena jen ze severovýchodní strany, odkud v chladném období převládají větry, takže zplodiny topení se zde budou akumulovat a budou tlačeny do města. Zbývá otázka, zdali všichni ti, co toto mají na svědomí, se šli na tato místa podívat.

„Úrodné půdě u nás hrozí zničení,“ ozývá se v mediích každou chvíli. Denně se v Čechách kvůli různým stavbám likviduje okolo 14 hektarů zemědělské půdy, což není jediná ztráta. Zemědělci apelují na politiky všech stran, zatím ale marně. Nelze se tomu divit, když to necítí ani občané nebo jejich zvolení zástupci, kteří v podobném prostředí žijí.

Zdeněk Štěpánek, Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.