Obálka

Chov exotických zvířat na SZeŠ?

Na setkání zástupců středních škol se žáky základních škol seznámil zástupce ředitele SZeŠ v Rakovníku Ing. Pazdera veřejnost se záměrem školy otevřít od nového školního roku nový obor „chov exotických zvířat“. Neuvedl však, zda už škola má souhlas ministerstva školství.

Na SZeŠ v Rakovníku jsem učil třicet let (1966–1996) a řadu let jsem vedl přírodovědný kroužek, kde jsme v koutku živé přírody chovali exotická zvířata: kraby, sklípkany, obojživelníky, plazy a malé savce. V roce 1996 jsem přešel do rakovnického muzea, kde jsme chovali tuzemská zvířata: ryby, obojživelníky, plazy a ve voliérách na zahradě u Pražské brány ptáky a savce. Proč tyto informace uvádím? Protože vím, co znamená péče o živá zvířata – každý den, soboty, neděle, prázdniny… Kde budou žáci vykonávat praxi, když škola žádná chovatelská zařízení nemá, zatím je nebuduje, ačkoliv jejich vybudování je časově náročné?

I kdyby se zázrakem v prostorách SZeŠ akvária a terária pro tropické ryby, obojživelníky, plazy, drobné savce a klece pro exotické ptactvo do nového školního roku objevily, kde žáci získají praxi v chovu velkých ptáků a savců – zejména velcí savci jsou největší atrakcí zoologických zahrad? Uvažovat o tom, že žáci budou dojíždět na pravidelnou a řízenou praxi do ZOO v Praze, Plzni nebo Chomutově, je utopie. Také si neumím představit, že po botanické zahradě v Rakovníku bude ve dne pobíhat pštros, poskakovat klokan a v noci řvát lev.

Kdo bude nové odborné předměty učit, když nikdo ze stávajících pedagogů nemá potřebnou zkušenost a praxi?

Na SZeŠ v Rakovníku si také zřejmě neuvědomují finanční náročnost nové specializace na vybudování chovatelských zařízení v areálu školy, kde v současnosti „spolu existují“ dva rozdílné typy škol. Nedostatek finančních prostředků na provoz škol řeší ministerstvo školství dnes a denně.

Ing. Pazdera hovořil také o možnostech uplatnění absolventů nového oboru: v laboratořích, ZOO nebo jako správců přírodovědných sbírek v muzeích. Těch je však u nás jako šafránu. Celý projekt mi připomíná pohádku o Perníkové chaloupce s tím rozdílem, že když ježibaba začala vábit děti na perníček, měla už pohádkovou perníkovou chaloupku postavenou, hotovou. Když se Jeníček s Mařenkou nechali nalákat, zázrakem přežili. Zázraky se však stávají jen v pohádkách.

Mgr. Jan Lukáš, Lužná

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.