Obálka

Ad Je Rakovník mrtvé město?

Město Rakovník částečnou úpravou parkovacího systému reagovalo na výsledky četných anket a podnětů veřejnosti k ne­ustále rostoucí dopravě na Husově náměstí. Ze statistik úřadu vyplývá, že v posledních třech letech projíždělo náměstím přes 40 tisíc aut za měsíc. Přijaté úpravy „pouze“ snížily počty aut na 35 tisíc, což odpovídá měsíčnímu průměru roku 2005. Na rozdíl od jiných měst lze zaparkovat v okolí náměstí i zdarma a vychutnat si oběd nebo si nakoupit bez potřeby placení za parkování. Jinak za 20 min parkování se v centru platí 10 Kč, tj. za hodinu celkem 30 Kč. Informace majitelky obchodu se zeleninou a ovocem tak byla zcela zkreslená a nepravdivá. V sobotu odpoledne, o svátcích a nedělích je parkování zadarmo a vliv parkovacího systému je tedy zcela nulový. Právě o dny volna se snaží vedení města vycházet vstříc i organizátorům nejrůznějších kulturních akcí a nepožaduje žádné poplatky. I zásobování obchodů je bezplatně umožněno ve všední dny do 8.00 a po 18.00. Omezení parkování u ulic Kamenná a Masná je dočasně způsobeno probíhajícími opravami v historickém centru, po jejichž dokončení by se měla zvýšit atraktivita a návštěvnost této lokality. Podle názoru odborníků je stávající systém vyhovující a nadčasový s tím, že nezbytné budoucí úpravy by měly co nejvíce eliminovat dnešní nedostatky, např. fronty aut. Ti se dále shodují, že bez vyřešení slepé části Vysoké ulice směrem k náměstí, nelze řešit obslužnost v historickém centru jako celku. Problémy podnikatelů nejsou vedení radnice lhostejné a je připraveno o nich vést dialog.

Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.