Obálka

Ad Retardéry pro chodce?

Dovoluji si reagovat na vaši vtipnou glosu v posledním čísle novin z 25. 10. Autorem nápadu předláždění chodníku jsem já, památkářka NPÚ Praha. Dovoluji si totiž tvrdit, že provedená kombinace dvou druhů dlažby je pro tento konkrétní dům i pro historickou část Rakovníka lepší, než předchozí asfalt, a materiálově vhodnější, než dláždění ze samotné betonové zámkové dlažby. Nemovitá kulturní památka, o které je řeč, je bývalý dům Bratských z Labouně čp. 59. Stojí obklopena panelovými domy na nároží ulic, v poměrně složité urbanistické situaci. Vzhledem k převažujícímu charakteru okolní novodobé zástavby se původně počítalo s předlážděním přilehlého chodníku zámkovou dlažbou. Vy mi to v Rakovníku asi nebudete věřit, vzhledem k současné úpravě Husova náměstí, ale betonová zámková dlažba se do historické zástavby opravdu nehodí a prokazatelně poškozuje její vzhled. Má jedinou praktickou „výhodu“, nově položená je rovná a přesná jak beton, nebo asfalt. Když jsem byla pracovníky úřadu informována o záměru předláždění, požadovala jsem provedení chodníku v sousedství památky pouze v kameni, vápencovými, nebo žulovými kostkami. Což odmítla protistrana, jelikož navazující chodník u novostavby Osvěťáku a panelových domů bude logicky zase jen betonový, mimo hranice městské památkové zóny (MPZ). Provedené kombinované řešení jsem proto navrhla jako kompromis.

Dláždění historických jader měst se v současnosti houfně vrací k dlažbě z kamene. Troufám si říci, že většina měst se zachovalou historickou zástavbou, zvláště MPR a MPZ, má chodníky jen z přírodního kamene. Někde je kombinují – střídají a prokládají, více či méně zdařile, s betonovými kostkami. Takže i takové řešení je možné. Z památkového hlediska trvám i nadále na tom, že provedená kombinace materiálů v dlažbě chodníku u domu čp. 59 je lepší řešení, než samotné betonové kostky. To není otázka retardace, ale dodržování zásad. Za NPÚ-ÚOPSČ

ing. arch. Eva Volfová

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.