Obálka

Ještě k Vysoké ulici

Sešlo se hodně kritiky na rekonstrukci Vysoké ulice. Tuto ulici si pamatuji ještě s kamenným dlážděním a pískovcovým dětským „pláckem“ uprostřed ulice, poté „asfaltově zmodernizovanou“, rozdělenou dvěma záhony s keříky na dva jízdní pruhy. Ulice postupem času nabývala záplatováním výtluků vzhledu šachovnice, záhony sice byly odborně udržovány, o úklid nalétaných papírů a mikrotenových sáčků se nikdo nestaral, kolem nádob na separovaný odpad se množily různé odpadky, zaparkovat v ulici bylo pro nedostatek míst mnohdy nemožné, lavička zde nebyla nikdy.

Téměř celý rok jsme žili na staveništi, nutno uznat, že při rozsahu prací to až tak dlouhá doba nebyla. „Standardně“ se vyskytly i problémy, díky klidnému a věcnému jednání pana Němečka (Strabag) se dařilo je vyřešit.

Nyní po rekonstrukci je silnice rovná, přehledná po celé své délce, zvětšil se prostor chodníků, přibyla parkovací místa, jsou zde lavičky a odpadkové koše. Nejsme pražská Zlatá ulička, abychom se nesmířili s kombinací žulových kostek (silnice a parkovací místa) a dlažby Best (chodníky), ba naopak – architekt šikovně skloubil potřebu ducha i těla: chůze po chodnících je příjemná a pohodlná. Je milý pohled na využívané lavičky, posedí tady mladší i starší. Opravdu už chybí jen trocha zeleně. Z mého pohledu si všichni, jež se o úpravu Vysoké ulice postarali, zaslouží pochvalu.

Jana Brabcová, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.