Obálka

Jubileum speciální školy v Jesenici

Dne 1. září oslavila naše škola již 50. výročí od svého založení. Vše začalo dne 1. září 1961, kdy byla Zvláštní škola v Jesenici založena pro 13 žáků. Vedením byl pověřen učitel ZDŠ v Jesenici Zdeněk Jůzek. Bohužel, více z té doby není známo.

Ve školním roce 1965/66 byl jmenován ředitelem Josef Říha. Byl to kouzelník a výborný fotograf. Kouzelnické triky využíval při zhotovování pomůcek k výuce. Jeho nejoriginálnější pomůckou bylo extra originální Říhovo počítadlo, které sloužilo při výuce násobilky. Josef Říha trávil ve škole i volný čas, renovoval školní nábytek, maloval učebny.

Od roku 1984 se stala ředitelkou Mgr. Anna Kuchařová. Za jejího působení škola dosáhla řady velkých změn. Nejrozsáhlejší rekonstrukce školy se uskutečnila v letech 1986 – 88, kdy byla škola rozšířena o novou přístavbu. Z budovy starého kina, které se nacházelo v těsné blízkosti, byla vybudována tělocvična. V roce 1993 byla započata výstavba školní kuchyně a jídelny. V prvním patře byl zřízen internát. O tři roky později byla dokončena další přístavba, tentokrát prádelna se sušárnou a školní dílnou. Ve stejném roce vzniklo v Rakovníku odloučené pracoviště rehabilitační třídy pomocné školy. Následovalo vybudování Sluneční zahrady, výstavba podkroví s jednou učebnou, výměna oken a rehabilitační místnost s hydromasážní vanou. Škola se nadále rozšiřovala a o několik let později byla zkolaudována i druhá plánovaná učebna v podkroví školy. Podařilo se zmodernizovat šatny a vybavit je novými uzamykatelnými skříňkami. Mezi poslední zásadní změny patří otevření nových ubytovacích prostor s dalšími šesti lůžky (celkem 26 lůžek) a odloučeným pracovištěm praktické školy v pronajaté budově v bezprostředním sousedství školy.

V současné době školu navštěvuje 47 dětí. Jsou to děti, žáci a studenti s lehkou, střední a těžkou mentální retardací, s diagnózou autismus, s tělesným, zrakovým, sluchovým a řečovým postižením, s Downovým syndromem a kombinovaným postižením. Škola má několik součástí: Mateřskou školu speciální, ZŠ speciální, ZŠ praktickou a Praktickou školu s jednoletou a dvouletou přípravou.

Škola nyní svým žákům nabízí každým rokem speciálně pedagogickou péči, řadu exkurzí, výletů, akcí, a také mnoho zájmových ateliérů. Objekt je vybaven bezbariérovými vstupy nejen do budovy, ale i po samotné budově a internátu. Materiální vybavení je nyní na velmi dobré úrovni. V každé učebně jsou počítače a připojení všech počítačů na internet.

Kulaté výročí školy je pro nás ohlédnutím a zastavením. Zejména však poděkováním všem pedagogům a dalším zaměstnancům, kteří ve škole žili své životy. V rámci oslav připravujeme pro bývalé učitele, zaměstnance, ale i absolventy a přátele školy slavnostní setkání, které se uskuteční v pátek 21. října od 9 hodin. (Redakčně kráceno)

Markéta Uhrová, Jesenice

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.