Obálka

Sokolovna s novou střechou

Sportovní klub Senomaty má v obci už dlouholetou tradici. Založen byl v roce 1928 a od té doby se věnoval nejen fotbalu, ale i dalším sportům, jako např. stolnímu tenisu. Díky velkému zázemí v podobě objektu sokolovny vystavěné v 60. letech minulého století, se klubu daří pracovat nejen s dospělými družstvy, ale hlavně s mládežnickými celky. V objektu se pořádalo také mnoho kulturních a společenských akcí. Bohužel, jeho současný stav již neumožňuje plné využití budovy a v současnosti zůstává pouze u fotbalu. To je samozřejmě při dnešním nárůstu alternativních sportů z hlediska SK, ale i samotného městyse Senomaty veliká škoda.

Běžné prostředky neziskové organizace SK Senomaty již na nákladné opravy nestačí, a proto jediná cesta, jak s budovou něco dělat, jde přes různé dotační programy. SK Senomaty se s velkým přispěním městyse Senomaty podařilo na jaře roku 2011 získat dotaci na částečnou opravu střechy. Jedná se o 1. etapu udržovacích prací, spočívajících ve výměně střešní krytiny a zateplení střechy nad tělocvičnou a klubovnou.

Projekt je realizován díky dotaci z programu Leader, kterou sportovní klub získal prostřednictvím MAS Rakovnicko. S podáním žádosti, s výběrovým řízením a s administrativou projektu pomáhala kancelář sdružení obcí mikroregionu Čistá – Senomaty a projekční kancelář Stavební projekce Kodeš. Celkové předpokládané náklady jsou 1,131 mil. Kč, z toho dotace bude činit 582 tisíc Kč. Vlastní podíl SK činí 549 tisíc Kč a ten částečně bude hrazen formou grantu ve výši 282 tisíc Kč.

Rekonstrukce střechy se ujala firma Král PM Centrum, s.r.o. se sídlem v Kralovicích. A mohu jen potvrdit, že s firmou je výborná spolupráce. Práci provedla kvalitně a dokonce v časovém předstihu. Díky tomu již dnes žádáme o proplacení dotace.

Zároveň SK spolupracuje s městysem Senomaty na dalších dotačních programech, které by pomohly s celkovou rekonstrukcí objektu. Senomatům, ale i sportovnímu klubu by se tak pomohla vyřešit rostoucí poptávka po sportovním vyžití.

Jaroslav Kodeš, SK Senomaty

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.