Obálka

Učení – mučení?

Takhle se ptá pan Tomáš Bednařík ve svém posledním komentáři. Já mu na to odpovídám. To záleží na tom, v jaké škole se právě nacházíte, kdo v té škole učí a kdo tu školu řídí. Když se ale naleznete ve škole, kde vládne šikana a ponižování studentů, tak to je nejen mučení, ale doslova utrpení. Když zde nevládne Komenský, ale kariéra a osobní prospěch, který převládá nad spravedlností, čestností, mravností a úctou a před honbou za penězi, tak potom je to na pováženou. Kam až jsme se to za těch posledních 20 let dostali?!

Kvalitní učitelé, kteří mají vysokoškolské vzdělání a dlouholetou pedagogickou praxi, jsou nahrazování počítačovými piráty, kteří se ke svým studentům chovají jako za dob feudalismu ke svým poddaným. Tak co s tím dělat? Jediná cesta je, nezůstat k těmto jevům lhostejnými a na tyto nešvary poukazovat. Obracím se na ty čestné, chytré, vzdělané a spravedlivé učitele, kteří chtějí vychovat ze svých žáků a studentů, čestné, vzdělané a slušné lidi, aby nedopustili jakékoliv pokřivování jejich charakterů. Staňte se jejich staršími kamarády. Mějte je rádi, chcete-li, aby oni měli rádi Vás a s vděčností na Vás, až školu opustí, vzpomínali. Bude to ku prospěchu celé naší společnosti. Stále jsme strašeni hospodářskou krizí. Já ji až tak moc nevidím. Ze supermarketů stále vyjíždějí plné nákupní vozíky zboží. To vůbec nehovořím o tučných kontech našich novodobých zbohatlíků. Tam, kde já vidím největší krizi, je krize mezilidských vztahů. Vše se podřídilo pouze zisku co největšího počtu peněz. Peníze, to je hlavní motiv dnešní doby. Někteří jedinci neváhají pro pár korun vraždit. Jsme na sebe zlí. Úředníci na úřadech jsou neochotní. Policie ani soudy nekonají tak, jak by měly. Lupiči, vrazi, násilníci a zloději mají větší ochranu než čestní a poctiví lidé. Je třeba se bránit, a to všemi možnými prostředky.

Nedopustit, aby tito lidé mohli ve své činnosti pokračovat. Život mě poučil, že v každé instituci, zařízení, podniku nebo organizaci se najde minimálně jeden pitomec, který ztrpčuje život těm ostatním. Proto doporučuji, nenechte si to líbit. Nenechte se zastrašovat. Zahoďte svůj strach. Pravda musí zvítězit. Je to sice běh na dlouhou trať, ale nakonec zvítězíte vy nad svými uzurpátory. Braňte se!

František Jílka, Lužná

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.