Obálka

Má venkov ještě vztah ke svému okolí?

Tuto otázku si musí klást každý, kdo pohlédne v Novém Strašecí na mírné údolí, které se rozprostírá od východní části města k lesu Březí až k rybníku Konopas. Byla to dosud snad jediná blízká část přírody, kde byla jen pole, zahrady a louky protkané polními cestami, kde se ještě dosud drží drobná polní i lesní zvěř. Údiv však působí pohled na vznikající podivnou stavbu s garážemi právě uprostřed této doliny u jedné z polních cest. To však není vše, ta cesta je lemována sloupy pouličního elektrického osvětlení. Prý je to v pořádku, řekli na posledním zasedání zastupitelstva města, neboť tento prostor je počítán v územním plánu pro další zástavbu. Odborníci, kteří toto plánovali a schvalovali, postrádali zřejmě cit k okolní krajině, její přírodě i k občanům. Jde o jediné nestrmé okolí města, kterým vede oblíbená cesta jak k lesu Březí a Konopasu, tak i od kapličky ke Stochovu. To vše se může proměnit ve směsici nesourodých staveb, chráněných bojovými psy, které se radši každý bude vyhýbat. Zdá se, že to zatím nikomu nevadilo, nebo o tom veřejnost nebyla jasně předem informována či se spoléhala na sliby, co všechno se pro ochranu přírody udělá. Kde jsou ti bojovníci za lípy na náměstí se svým spektakulárním pochodem, okolí města je nezajímá? Má se snad město připojit ke lhostejnosti ke krajině, která se projevuje v celé zemi? Je ale ještě čas něco zachránit. Vyžaduje to však nebýt lhostejným k okolí a včas upozorňovat na všechna pochybná rozhodnutí a žádat vysvětlení.

Zdeněk Štěpánek, Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.