Obálka

Ad Padni komu padni…

V minulém Raportu jsme si mohli přečíst reakci pana senátora a náměstka hejtmana Marcela Chládka na moji glosu pod názvem Kam se podělo – padni komu padni. Pan Chládek zareagoval rychle a pro mne překvapivě. Odhodil svoji obvyklou nonšalantnost a odpověď prošpikoval spoustou osobních invektiv a urážek nejen vůči mé osobě, ale i redakci Raportu. Na ně nemá smysl reagovat, neboť soudný čtenář si udělá obrázek sám. Takže jen několik stručných poznámek.

Glosa, jak známo, je čistě subjektivní novinářský útvar. Jejím smyslem nebyl výčet páně Chládkových úspěchů, nýbrž postesknutí si, jakže podivně se dotace na kraji přidělují. Nikde jsem nenapsal, že jsou obcím rozdělovány podle politické příslušnosti starostů, ale podle jejich oblíbenosti či neoblíbenosti. Sám pan senátor mně před časem řekl, že pokud chce obec uspět, je nejlepší, když se starosta obrátí na něj. Ne každý má ale žaludek na „leštění klik“ a patolízalství. Pan Bendl nepřislíbil dotaci Roztokám na novou budovu RZS a SDH u ohníčku, ale při oficiálním zahájení provozu RZS v této obci před několika desítkami svědků. K otáčení prstu nahoru nebo dolů bych podotkl jenom to, že úniky informací se dějí i na Středočeském kraji. Jeden z bývalých nohsledů hejtmana Bendla, který se dnes převlékl do oranžového a často „leští kliky“ na kraji, se nechal v Roztokách slyšet, že „pan Chládek prohlásil, dokud bude v Roztokách starostou Melč, neuvidí obec ani korunu!“ Možná, že to ale dotyčný řekl jen ve snaze ublížit starostovi. Slibuji panu senátorovi, že pokud to tak není a Roztoky příští rok dotaci na dostavbu budovy IZS dostanou, veřejně se mu omluvím a navíc oběhnu Husovo náměstí jen v bílém tílku a červených trenýrkách!

A ještě douška: škoda, že pan senátor ztrácí schopnost naslouchat i jiným, než přikyvujícím a patolízalským hlasům. A dvakrát škoda, že v jeho reakci nebyla ani řádka o tom, proč už čtvrtým rokem nedostaly Roztoky nic, i když jejich žádost podpořili ředitelé středočeské záchranky a HZS!

Tomáš Bednařík

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.