Obálka

Ad Z občanů se stali rukojmí

V minulém Raportu jsme se na str. 1 zabývali kauzou o narovnání majetkoprávních vztahů mezi Městem Rakovník a Lubomírem Lippertem týkající se panelové cesty za Penny marketem (parcela č. 2066/1 v k. ú. Rakovník). V článku jsme uvedli podstatnou část vyjádření Lubomíra Lipperta zaslané nám 7. července. Na jeho přání otiskujeme i zbylou část dopisu poukazující na jeho majetkové vztahy s městem. Redakce

 

„Toto je ale jen špička rakovnického ledovce. Například, když jsem nabídl ke směně část pozemku podélně úzké ulice (dodnes nezkolaudované) – část ulice Keramiků, tak mi starosta města odpověděl: „že Renčovi cestu dělat nebude“. Co je ale závažnější, starosta města odmítl směnu pozemků pro obchvat a zcela smetl ze stolu dohodu, která byla učiněna s vybranými zastupiteli. Prostě, současné vedení vejde do historie tím, že promarnilo neopakovatelnou šanci pro získání evropských dotací pro výstavbu obchvatu města.

A proč to vše? Problémy vznikly v roce 2003, kdy jsem byl starostou ing. Nejdlem osobně třikrát požádán, abych pronajal nebo prodal parkoviště Na Váze jeho kamarádovi, panu Gašpárkovi. Když jsem toto odmítl, začala již všeobecně známá lavina problémů vyvolaná vedením města (veřejné prostranství, oplocení parkoviště, hranice parkoviště atd...). Do roku 2003 jsem neměl (a to oboustranně) s městem sebemenší konflikt či problém (včetně směny pozemkových parcel s městem). První, kdo by se nad tím měl zamyslet, je starosta města ing. Nejdl.

A občanům dané lokality, kterým se tímto za vzniklý problém omlouvám, bych doporučil, aby si k sobě nastěhovali nějakého radního, a okamžitě by město vybudovalo asfaltovou příjezdovou komunikaci – nebyl by to v Rakovníku první případ.“

JUDr. Lubomír Lippert

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.