Obálka

Zpěv a tanec na Notičce

Ve čtvrtek 5. května proběhla v Kulturním domě v Jesenici soutěžní přehlídka Notička. Jako každý rok se sem sjeli nadaní z různých praktických škol, dětských domovů a domů sociálních služeb v okolí. Letošní ročník byl již osmý, většina zúčastněných se tedy dobře znala a celému dni vládla přátelská nálada. Účinkující se na představení dlouho těšili a připravovali. K vidění byly pěvecké soubory, scénky nebo taneční čísla od polky až po hip-hop. Přestože šlo o „soutěžní“ přehlídku, nikde se neprojevila ani nejmenší rivalita, každý tleskal a fandil každému. Podpořit soutěžící svým zahajujícím projevem přišla ředitelka jesenické praktické školy Anna Kuchařová, starosta Jesenice Jiří Svoboda a patronka školy paní Jitka Hrabalová.

Úderné zahájení zajistili rakovničtí trubači pod vedením Václava Tvrdého. Pochodovou hudbu vystřídalo country a tance, které předvedli hosté z ISŠ Jesenice. A přehlídka mohla začít. První byli domácí – sbor ZŠ, MŠS a PrŠ Jesenice Sluníčko se svým podáním písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Pokračovala ZŠ a MŠS Rakovník s tanečním vystoupením, ZŠP Podbořany, která předvedla několik romských písní, poté Dětský domov Nové Strašecí se svým tanečním vystoupením. Odbočku od tance udělali Žatečtí (dětský domov, základní a střední škola), kteří si vybrali za svůj program zpěv s doprovodem. Základní škola praktická Kralovice oživila pěvecké vystoupení o pohybovou část. Zpět k tanci se vrátili Jeseničtí, po nichž nastoupil Domov Krajánek se svou scénkou ze života. Dopolední část ukončil Domov Ráček Rakovník.

Po hodinové pauze, kdy všichni účastníci dočerpali sílu na pokračování programu, se opět sešli v kulturním domě na kratší odpolední část. Tu zahájila ZŠP Podbořany sérií country tanců. Po nich opět nastoupila Jesenice s tancem Párty v rákosí. S modernějšími rytmy se prezentovala ZŠP, speciální a logopedická Žatec. Její představitelé si vysloužili velký potlesk za své odvážné taneční kreace. Přehlídku ukončil tanečně Domov sociálních služeb Liblín.

Pro porotu by bylo velmi obtížné určit, která ze škol by si zasloužila větší ocenění, a tak byly ceny a diplomy rozděleny rovným dílem všem. Po krátkém udílení se účinkující sešli na pódiu a příjemný zážitek ukončili písní Valčíček. Pak už byl čas jet domů, přestože se nikomu z kouzelné atmosféry nechtělo. A tak nezbývá, než se těšit na další rok a další setkání na Notičce.

Na závěr je třeba poděkovat všem organizátorům z jesenické školy za skvěle odvedenou práci a neopakovatelný zážitek.

Barbora Hrabalová, Jesenice

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.