Obálka

Pozor na rádo-by kominíky

Vzhledem k množícím se případům nájezdních kominíků bych rád upozornil na tyto rádo-by kominíky. Většina z nich není vyučena v oboru, případně mají za sebou rekvalifikační kurz nevalné úrovně. Jejich hlavním cílem je vytáhnout z majitele objektu pouze peníze za nekvalitně a nedostatečně odvedenou práci. Tyto osoby neznají, ani nedodržují technická pravidla, která jsou normativními dokumenty zpracovanými Společenstvem kominíků ČR a vydanými hospodářskou komorou. Tato pravidla jasně definují, jaké úkony a v jakém rozsahu se musí provést při kontrole, čištění spalinových cest podle NV č. 91/2010 Sb.

Osoba provádějící kontrolu musí vést řádně archivaci a evidenci. Pro případné kontroly a mimořádné události, aby v případě ztráty nebo poškození protokolu u zákazníka bylo možno vyšetřovatelům doložit řádnou kopii.

Občanům doporučuji, aby se obraceli na prověřené a zkušené kominické firmy ve svém okolí, které jsou členy Společenstva kominíků ČR.

Jiří Rákosník, cechmistr Regionálního cechu Středočeského kraje Společenstva kominíků ČR

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.