Obálka

Hokejbalové hřiště podruhé

Vážený pane pisateli článku „AD Svaz chce hřiště zavřít“, z č. 17, Martine Tvarůžku, hokejbalisto. Neomylně jste ve svém způsobu vyjadřování demonstroval, že jste čítankovým produktem posledních 20 let. To, co je ve Vašem zájmu, je nadřazeno všem a všemu. Zřejmě jste všude byl a všechno znáte. Ostatní jsou asi hlupáci, ač proti Vám jsou ve své profesi vysokoškolsky vzdělaní, jako je tomu u pana Ing. Hrbka.

Není Vám divné, že hokejbal slouží, když řeknu hodně, třem stům občanů, včetně diváků pro jejich zábavu. Ano, jsem pro přispět na činnost, ale v rámci rozpočtu města. Posudek, jehož vypracování a předložení schválilo zastupitelstvo města, jednoznačně ukázal, že by se mohlo jednat o řešení do sta tisíc korun. Vy požadujete přes milion a to, podle mého názoru, není všem požadavkům na peníze konec. Přitom podstatu výše nákladů do sta tisíc korun budou představovat doplňující práce, které nebyly realizovány při jeho vzniku (např. okopná lišta u mantinelů, nátěr mantinelů a zábradlí pro diváky). Oprava hrací plochy představuje zcela zanedbatelnou částku, ale nové položení asfaltu na celou plochu téměř 400 000 Kč. Stejně smýšlející spřízněné duše máte i v radě města. Jeden je tam proto, aby si ohlídal potřebnou sumu z rozpočtu pro volejbal a různé tučné příspěvky na možné i nemožné akce gymnázia, ač je zřizovatelem Středočeský kraj. Druhý je stálý a skrytý mecenáš prioritně pro SK Rakovník. Třetí je pořadatel sportovních her, pobírající třicetitisícové odměny za jejich organizování, a čtvrtý je novou posilou těchto výdajů. Je všesportovec s cílem dát každému na sport, kdo kolik chce.

Vám a všem podobným chybí jedno podstatné: město má kolem 16 tisíc občanů a naší povinností v zastupitelstvu je hospodařit s rozpočtem města ve prospěch celé občanské veřejnosti. Nesmíme zapomínat na ostatní potřeby a rozdávat peníze v rámci možností rozpočtu města Rakovník. Nesmíme předřazovat např. hokejbalové hřiště před opravou chodníků a komunikací (např. ulice Pod Vodojemem, kde je povrch možná z 1. republiky a je to přístupová cesta k obřadní síni, kde můžete potkat i cizince).

Pokud jde o stanoviska svazových orgánů, jsou pozoruhodná. Např. pan Průša z Jindřichova Hradce píše mimo jiné – cituji: „ Asfaltový povrch je hrubý a místy zvlněný.“ Navrhl jsem, aby mi to přijel ukázat, že mu zaplatím cestu, samozřejmě se neozval.

V počátku sedmdesátých let jsem se rozhodl vybudovat hřiště pro potřeby sportovních aktivit pro nové sídliště Zátiší. Tento záměr se uskutečnil za finanční podpory MěNV Rakovník, odboru výstavby, který pomohl s technickým řešením. Za jeden měsíc bylo hřiště připraveno pro instalaci branek a tyčí pro volejbal, které zajistili další kolegové a předsedové bytových družstev na sídlišti. Před koncem devadesátých let se na mě obrátil spolučlen rady města Ing. Milan Sunkovský, který byl předsedou sportovní komise, zda bychom nedali hřiště k dispozici městu pro hokejbal. Po dohodě se všemi, kteří se na jeho vzniku podíleli, jsme této žádosti vyhověli.

To, že toto hřiště vzniklo již dávno, že se na něm podíleli lidé svojí prací, ve svém volném čase a zadarmo, Vám, asi Vaše hlava nebere, neboť jste si ještě v té době rozlévali sunar po kočárku nebo tahali kačera. Mám pocit, že nové občanské produkty posledních let to považují ve svém současném myšlení za pohádku.

Miloslav Kubínek,

člen ZM v Rakovníku

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.