Obálka

Noví radní kácejí lípy na náměstí

Tento článek reaguje na stejnojmenný článek pana Pavla Vaice zveřejněný, kromě vývěsky ODS ve městě, také v čísle 13 tohoto týdeníku. Divím se, že nereagoval někdo z vedení města, nebo některý ze zastupitelů. Zkusím to tedy sám.

O kácení lip na Komenského náměstí se mluví již nejméně pět let. Problém je v tom, že názory na něj se diametrálně rozcházejí. Znaleckých posudků bylo provedeno několik, od posledního, navrhujícího pokácení sedmi lip v havarijním stavu, až po posudek navrhující úplné vykácení. Který z nich, nebo který ze znalců je fundovanější? Pravda je ta, že všechny posudky navrhující kácení částečné navrhovali také průběžné sledování stavu zbývajících stromů, jejich větší či menší regeneraci a stálou následnou péči a údržbu. Jen čas ukáže, zdali současné kácení a slíbená dosadba nebyly vrevitalizaci náměstí krokem jediným.

Nevím také, o kterém projektu revitalizace náměstí pan Vaic mluví. Já znám projekt z roku 2009, který navrhoval vykácení všech keřů a čtyřiceti sedmi stromů z náměstí a přilehlých ulic a jejich náhradou sedmdesáti devíti stromy a stovkou keřů. Ovšem nešlo o lípy, jak uvádí pan Vaic, ale z převážné většiny (60 ks) o hlohy. Je to rovnocenná náhrada? Tím spíše, že hlohy, které v našem městě v nemalém počtu již byly, musely být téměř všechny vykáceny pro napadnutí virovou chorobou. A jen tak mimochodem k titulku článku – kácení by asi dřívější radní vlastníma rukama nedělali, ale nemuseli by o něm rozhodnout? A ještě něco. V současné podobě má Komenského náměstí něco přes dvacet procent zelených ploch. Výše uvedený projekt je redukoval na pouhých šest procent. Stojí v dlažbě provedený znak města za to?

Proti výsadbě nových lip na místo starých pan Vaic uvádí argument o nevhodnosti výsadby stromů stejného druhu na stejné místo. Argumentuje špatnou zkušeností ze dvou ulic. Ale výsadbu tam prováděla odborná firma. Ta to nevěděla, nebo nedokázala vedení města, v jehož čele pan Vaic také stál, o nevhodnosti výsadby přesvědčit? Sám také píše, že je možno použít kultivary, jimž tato okolnost nevadí. Proč by se tedy nemohly použít i při dosadbě náměstí?

A pokud se týče dotací. Pan Vaic je obchodník. Myslíte si, že by koupil zboží, o kterém ví, že jej těžko udá, jenom proto, že jej pořídí za pouhých dvacet nebo deset procent ceny? Nebo že by si nechal vydláždit travnatou zahradu za stejných podmínek?

Václav Hájek, Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.