Obálka

Následky záplav na cyklostezce

Děkuji panu starostovi městyse Pavlíkova Mgr. Miroslavu Truxovi a paní Haně Matějkové, pracovnici OŽP MěÚ v Rakovníku, kteří se aktivně podílejí na odstranění problému pravidelných záplav cyklotrasy Rakovník- Křivoklát v úseku mezi železničním podjezdem a mostem na Rakovnickém potoce, který způsobuje potok od Sedmi vodopádů, zvláště v mrazivých zimních měsících, kdy ledovka v délce asi 100 m zablokuje cyklotrasu a hrozí úrazy nejen cyklistům, ale i pěším a maminkám s kočárky. Doufám, že problém se podaří letos odstranit, i když členové Okrašlovacího spolku marně hledali od 22. 2. 2006 řešení, aby spolupracovali majitelé katastrů, kterými potok protéká, obec, město a ČD, když není určen správce povodí, který by měl závadu odstranit.

Svatopluk Salák, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.