Obálka

Ad Strašidlo, nebo spása památky?

„Nechce se mi věřit, že ve vesnici, kde se před lety brilantně opravilo dětské hřiště, je bohatá mezinárodní společnost jediným řešením“ (Markéta Hartlová, Raport č. 12/2011).

Není! Je to jen pohodlnější. Hřiště opravila a pečuje o ně parta obětavých lidí. Dělají to pro svoje děti a vnoučata. A kde vzali peníze? Obešli sponzory, sehnali granty. Nesmím zapomenout na tehdejšího pana starostu obce Lužná, který z obecního rozpočtu na opravu hřiště věnoval celých pět tisíc (dvě procenta z celkových nákladů).

Budovatelé dětského hřiště měli určitě méně vlivných známostí, než duchovní Československé církve husitské. Proč se neobrátit na krajského hejtmana pana doktora Ratha, který pomohl při realizaci sochy T.G.M. v Lánech, sponzoroval i sochu Jana Husa na Krakovci – dvě akce, mající vztah ke vzniku republiky. Do třetice by to byla záchrana vzácné národní památky (2007), která také souvisí se vznikem republiky. Věřím, že by pomohl přímluvou i pan senátor Chládek, který má vztah k Lišanům, kde byla po vzniku republiky založena pobočka Církve československé husitské a odkud vyšel popud ke stavbě „Husova sboru“ v současné Lužné II (1926), jejíž tehdejší větší část patřila k Lišanům. Pan senátor už jednou Lužné II pomohl, když byly problémy s místní prodejnou.

Pod „Husův sbor“ spadalo tehdy 29 farností. Po druhé světové válce. Dnes je v Lužné II málo věřících. Možná, že se o to také přičinil tehdejší farář, který nás vy­učoval náboženství na obecné škole v Lišanech. Po roce 1948 vystoupili s manželkou z církve, po krátkém pokání se stali členy KSČ a místo biblických textů s námi nacvičovali pásma na oslavu VŘSR…

Záměr současného pana faráře vybudovat v „Husově sboru“ koncertní síň a muzeum je chvályhodný. „Husův sbor“ by se tak stal vhodným protějškem „Železničního muzea“, které do Lužné II přiláká ročně více než 30 tisíc turistů. Z toho by mohl mít prospěch i kostel. Ale co nabídne rozhledna na věži kostela? Při pohledu severním směrem zalesněný kopec, na západ hned pod věží „svérázné hospodářství“ a z jižní strany solární elektrárnu. Jediný, ničím nerušený pohled je tedy z východní strany od silnice a snad právě proti jeho narušení podepsali občané Lužné II petici. Navíc se obávají „vyzařování“, kterého se obávali i odpůrci radaru (nejsem fyzik a nemohu se k tomu odborně vyjádřit).

Nevím, co by řekl Jan Hus tomu, že jemu zasvěcený kostel budou – k naší hanbě – zachraňovat potomci křižáků, kteří po jeho smrti v Čechách loupili. Kdyby mohl vstát z hrobu Jan Žižka se svými bojovníky, stačilo by, aby jednou spanilou jízdou navštívil ty, kteří – když se na ulicích zvonilo klíči - už měli zámky rozdělené. Tam by se peníze našly. A nejen na opravu „Husova sboru“.

Nevím ani, co by řekl můj dědeček, lišanský rolník, že jsem podepsal petici. Byl jedním ze zakladatelů Československé církve husitské v Lišanech, vzal si hypotéku na svoje hospodářství a půjčil na stavbu kostela. Ale vím, že si velice vážil Karla Havlíčka Borovského, a tak by se mu asi nelíbilo, že cizinci vydělávají na „posvátné půdě“. I kdyby církev a úřady prosadily stavbu „sloupu“ vedle budovy kostela, bude Lužná II průkopníkem, jak skloubit vzácnou památku s monstrem. Věřím, že se potom budou naším příkladem řídit i kasteláni hradů a nabídnou nádvoří na stavbu všemožných zesilovačů čehokoliv.

A jestli se někdy splní přání Jana Amose Komenského: „Věřím já Bohu, že po přejití vichřice hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvaleného, vláda věcí Tvých k Tobě se opět navrátí, ó lide český“ a náš národ bude opět patřit mezi nejvzdělanější národy světa tak, jako tomu kdysi bývalo, budou naši potomci podobná monstra u kulturních památek považovat za obelisky. Nenapadne je, že jsou dokladem doby, kdy jen málo jejich předků zajímaly památky, ale všichni se modlili do mobilů. I já mám mobil…

Jan Lukáš, Lužná

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.