Obálka

Jak cvičí naše děti?

Pod tímto názvem uspořádala Asociace sportu pro všechny (ASPV) v rakovnické sokolovně 7. února sportovní podvečer. Cílem bylo ukázat, jak vypadá běžná cvičební hodina.

Jako první se představili ti nejmenší „Rodiče a děti“. Zde začínají děti od dvou do čtyř let rozvíjet svoji pohybovou aktivitu. Cvičí za pomoci svých rodičů a pod vedením zkušených cvičitelek.

Další ukázka se týkala dětského aerobiku. Zaujala svou dynamičností a velice se líbila. Hodiny aerobiku vedou studentky Lucka a Martina, které si pro rodiče připravily vystoupení s náročnějšími aerobními cviky. Poslední hodina patřila předškolním dětem, které předvedly sestavu s overbally a poté svou šikovnost na různém nářadí.

Poděkování patří všem cvičitelkám ASPV, které se dětem věnují s láskou ve svém volném čase bez nároku na finanční ohodnocení.

Eva Amlerová, vedoucí oddílu ASPV

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.