Obálka

Ad Udělal

chybu, odstupuje

V minulém vydání týdeníku Raport byl uveřejněn dopis pana Mgr. Lásky pod názvem „Uznal chybu, odstupuje“. Nedá mi, abych na tento článek nereagovala a to i přes skutečnost, že tento krok pana Lásky kvituji. Dovolím si však pochybovat nad jeho vyjádřením, že nevěděl o skutečnosti, že ve stejné věci, ve které převzal právní zastupování pana Fröhlicha a pana Macha, podala trestní oznámení i Transparency International (TIC) v době jeho předsednictví ve správní radě. Důvodů k těmto pochybnostem je hned několik. Za prvé jde o skutečnost, že v listopadu loňského roku v týdeníku Raport v sekci publicistika vyšel jeho rozhovor s redaktorkou Lenkou Pelcovou pod názvem „Došel na vrchol a zjistil, že tam není elita“, kde se jej redaktorka ptala i na názor týkající se tohoto případu, a na její otázku odpověděl „O této kauze jsem se dozvěděl ex post. Právní středisko má rozpracovaných 40 – 50 kauz a já osobně se věnuji 5 – 6 nejzávažnějším. Toto šlo mimo mě. Fakt je, že problém vyslechnutí pouze jedné strany nebyl pouze v Rakovníku. Jako správní rada jsme učinili opatření, aby se to neopakovalo. Došlo i k personálním změnám.“ Z tohoto vyjádření by se dalo usuzovat, že již minimálně v tomto okamžiku se o tuto kauzu zajímal, neboť jak uvedl, došlo k personálním změnám a oni dva právníci, kteří mně s touto kauzou pomáhali, v TIC skončili. Další pochybností je, že by mu, jako rakovnickému občanovi, unikla tato medializovaná kauza, kdy jak v Raportu, tak i v Rakovnickém deníku byla na hlavní straně uveřejněna zpráva informující o podaném trestním oznámení organizací TIC na pana Fröhlicha a pana Macha, se kterými se osobně zná. A vůbec největší a troufnu si říci důvodnou pochybností je to, že by si jako právní zástupce nezjistil všechny okolnosti přebíraného případu. To, že člověk udělá chybu, je lidské, ale takto průhledně ji omlouvat mi připadá nedůstojné pana Mgr. Lásky, kterého si vážím za jeho postoje k ostatním korupčním kauzám. V mém případu mě ale zklamal. Osobně si myslím, že stačilo uvést: Ano, udělal jsem chybu a odstupuji.

Jana Titzlová, Lubná

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.