Obálka

Ad Kavárna s novým vedením

„Není zlato vše, co se blyští,“ zní jedno staré přísloví a jistě ho lze použít na to, čím se v článku „Kavárna s novým vedením“ v Raportu blýskla paní Čiberová-Nedvědová. Přestože v něm jeden člen bývalého organizačního týmu „kavárny“ použil velice smířlivý tón při zdůvodnění rozpadu tohoto týmu, nasadila paní Čiberová-Nedvědová tón opačný – pomlouvačný až diskreditující! A na to nelze jinak než reagovat.

Začnu tím, že pravý a jediný důvod rozpadu organizačního týmu byl v tom, že se jeho členové názorově rozešli s paní Čiberovou-Nedvědovou na témata jednotlivých setkání a na způsobu moderátorské režie. Přestože kavárna má směrem k jejím návštěvníkům jednoznačné logo „Mluvme spolu a naslouchejme si“, tak v organizačním týmu to přestalo platit. Paní Čiberová-Nedvědová se postupně díky úspěchu tohoto projektu a příznivým ohlasům z řad občanů začala doslova opájet svojí domnělou vůdčí rolí a v jejím slovníku se začaly objevovat věty typu: „ já jsem autorem tohoto projektu a mám tudíž právo…“, ...„můj tým opakovaně prosazuje…, proto mu nemohu důvěřovat a ani respektovat jeho rozhodnutí“ atd. Prostě paní Čiberová-Nedvědová se zhlédla „ve svém JÁ“ bez ohledu na názory ostatních. Její samolibost dosáhla hranice snesitelnosti v momentu, kdy bez vědomí a bez souhlasu ostatních v týmu změnila z osobních důvodů termín jedné kavárny. Špinavost její argumentace se odráží v jednom z jejích mailů, kde píše: „Někteří vnímali kavárnu jako šanci pro seberealizaci v komunálních volbách“ a podobnou rétoriku použila i v uvedeném článku. Snad jen její krátká paměť jí dala zapomenout na to, že podobný útok ze strany odpůrců kavárny byl směrován i na ni.

Je spravedlivé přiznat autorské právo na Občanskou kavárnu paní Čiberové-Nedvědové – je ale také spravedlivé přiznat, že realizace Občanské kavárny je zásluhou celého týmu, bez něhož by nápad zůstal jenom nápadem! Popírat a zlehčovat to, je ze strany paní Čiberové-Nedvědové projevem slabosti a popírání pravdy.

Jaromír Tupý se souhlasem R. Pánka, J. Měkuty a J. Johna – členů bývalého organizačního týmu Občanské kavárny

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.