Obálka

Perfektní Domov pro seniory

Od července 2009 do září 2010 bydlela v Domově seniorů v Novém Strašecí moje sestra Irenka Jetelová (po těžké nemoci mozku). Po celou tuto dobu pobytu měla od všech zaměstnanců domova veškerou možnou péči, náklonnost, vlídnost a laskavost. Nikdy se na ni nikdo zle nepodíval a s velkou trpělivostí a s úsměvem byla pečovatelským personálem ošetřována, čehož jsem byla často při našich návštěvách já i celá naše rodina svědkem. A tak to bylo až do jejího úmrtí.

Práce s nemocnými klienty je velmi těžká a vyžaduje stoprocentní obětavost, engagement s pochopení. Tuto práci může vykonávat jen ten, kdo má své povolání opravdu rád a kdo se snaží starým, někdy už jen ležícím klientům poslední měsíce a dny života dle možnosti zpříjemnit a dosloužit. A přesně takový personál jsme tady našli.

Za toto velké úsilí (což není vždy dostatečně oceněno) chci veřejně všem zaměstnancům Domova seniorů v Novém Strašecí poděkovat. Ačkoli žiji již 37 let v Německu, byla jsem šťastná, že moje sestra mohla poslední čas svého života dožít právě zde, kde celý domov na mě zapůsobil domácím prostředím. Nejen já, ale i rodina Ing. Nováka, syna paní Irenky Jetelové, ocenila pracovní nasazení všech zaměstnanců tohoto domova – počínaje výbornými kuchařkami, přes pomocný pečovatelský personál, sestřičky, sociální pracovnice až po ředitelku domova paní Mgr. Miluši Jůnovou.

Přejeme všem zaměstnancům do budoucna hodně zdraví, síly a větší uznání a ocenění jejich nelehké a záslužné práce, kterou může vykonávat jen ten, kdo má rád lidi a práce je pro něj posláním.

Jana Adesu, Berlín, SRN

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.