Obálka

Cítím velké zadostiučinění

Jistě si dost rakovnických řidičů a majitelů aut vzpomene na dobu před několika lety, kdy jednatel Údržby městských komunikací v Rakovníku zakoupil odtahový vůz a v ulicích města začala doslova smršť odtahů. Naprosto nelogicky se začaly objevovat přenosné dopravní značky „zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou „Úklid komunikace“, odstavná plocha na radničním dvoře, určena pro „skladování“ odtažených vozidel, brzy přestala stačit a jednatel ÚMK začal hrdě vykazovat zisk – pokuta za odtah do městské pokladny, sazba za odtah a následné „uskladnění“ odtaženého vozidla na hlídaném parkovišti do pokladny ÚMK. A odtahovalo se i z míst mnohdy v rozporu se zákonem o silničním provozu (například na levém břehu Rakovnického potoka v sídlišti V Lukách). Protestoval jsem tehdy v novinách, protestoval jsem na zasedání městského zastupitelstva, protestovali i jiní občané Rakovníka – všechno zbytečně. Lehce vydělané peníze byly velkým lákadlem protesty ignorovat.

Je leden 2011 a rozhodnutím Nejvyššího soudu nastal obrovský zlom, který správci komunikace tzv. „ustřihne tipec“ v tom, že po využití práva odstranění dočasné překážky odtahem vozidla mu nastává povinnost vrátit odtažené vozidlo na původní místo jeho parkování ihned poté, co byly přenosné zákazové značky po skončení avizované činnosti (úklidu) odstraněny, čímž předchozí důvod odtahu – vozidlem vytvořená dočasná překážka, pominul. Majitel odtaženého vozidla je povinen zaplatit pokutu za porušení zákazu zastavení, správci komunikace poplatek za odtažení vozidla a jeho dovozu zpět na původní místo a správní poplatek jeho umístění na hlídaném parkovišti, a to maximálně za dobu jednoho dne.

Jakkoliv by se mohlo zdát, že toto rozhodnutí soudu ochrání ty, kteří chronicky porušují dopravní předpisy, tak já to tak nevidím. Toto rozhodnutí soudu přinutí správce komunikace a městskou policii pečlivěji zvažovat, kdy vozidlo odtáhnout, nebo ne, a hříšníka raději pozvat k vyřízení přestupku na odbor dopravy. Ochrání ty, kteří z objektivních důvodů nemohli vozidlo přeparkovat – pobyt v nemocnici, na dovolené, na služební cestě a podobně. Jsem přesvědčený, že nejsem sám, kdo toto rozhodnutí Nejvyššího soudu vítá.

Mám i řešení, kdybych byl velitelem strážníků nebo správcem komunikace: vozidlo porušuje zákaz zastavení, brání v úklidu, strážník vyfotí, pozve odtahovku, ta přemístí toto vozidlo na plochu již uklizenou a majiteli se vyúčtuje příjezd odtahovky a odtah vozidla - přemístění na jiné místo, což je také odtah. Všechno jde a doufám, že rozhodnutí soudu přinutí jisté lidi více přemýšlet.

Jaromír Tupý, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.