Obálka

Ad Internát SZeŠ Rakovník

Nemám ve zvyku reagovat na anonymy, ale vzhledem k tomu, že se v článku, který je podepsán nic neříkajícím „zaměstnanci SZeŠ Rakovník“, objevilo několik lží, udělám výjimku. Ihned po otištění tohoto článku jsem měl několik telefonátů od některých zaměstnanců zmiňované školy, kteří se od této reakce distancovali. Zároveň budu reagovat na KO několika studentů 4. ročníku této školy. Je zajímavé, že u nás je zvykem dát KO ne tomu, kdo si neplní své pracovní povinnosti a prošustrovává veřejné peníze, ale tomu, kdo tento nehorázný nepořádek rozkryl. V této kauze není zásadní, zda je či není několik málo pokojů internátu obyvatelných, ale fakt, že cca 75 % čtyřpatrové budovy se nevyužívá k svému účelu, s tímto majetkem je nakládáno nehospodárně a prostředky jsou zneužívány. Dvě fotografie, které jsem pro ilustraci náhodně vybral, sloužily pouze na dokreslení neutěšené situace na internátu. Ale pokud vážení studenti a zaměstnanci školy chtějí ukázat dalších 130 podobných fotografií z jiných částí internátu, rád jim je osobně předvedu. Anonymním pisatelům článku bych rád sdělil, že jsem neuváděl žádná svá tvrzení, ale pouze fakta zjištěná kontrolou, a ve svém okénku jsem záměrně používal formulace uvedené v kontrolním protokolu! Je sice hezké, že jsou společné prostory internátu plné květin, jak píší zaměstnanci, ale také je tam celá řada místností, které jsou v nehorázném nepořádku, a dovolím si tvrdit, že takový „svinčík“ jsem již dlouho neviděl. Pokud jsou zaměstnanci překvapeni, že v roce 2009 krajská kontrola neodhalila mnou zmiňované nedostatky, tak žijí zcela evidentně mimo realitu. Pro uvedení do této reality cituji z protokolu kontroly, která byla provedena na škole od 28. 5. do 2. 6. 2009: „Byly zjištěny nedostatky a porušení zákona ve vedení účetnictví a nedostatky v kontrolním systému. K tomu škola přijala nápravná opatření dne 8. 6. 2009.“ Takže bych doporučil nepodepsaným zaměstnancům, aby se seznámili s pravým stavem věcí, protože další kontrola, která byla provedena v minulém týdnu, opět konstatovala, kromě jiných závažných pochybení, absenci interních předpisů a vnitřního kontrolního systému, dále je konstatováno pravděpodobné zneužívání služebního vozidla, a především kontrola konstatuje, že nápravná opatření z poslední kontroly v roce 2009 nebyla splněna. Mé konstatování k nevyhovujícím učebnám opět vycházelo z kontrolní zprávy a týkalo se prostor internátu, nikoli školy. Jsem pln očekávání, jak zaměstnanci zmiňovaný den otevřených dveří provedou v internátu, který již škole nepatří. Pohrávám si s myšlenkou, že udělám samostatný den otevřených dveří tohoto „internátu“, a vypůjčím si slova slavné herečky Heleny Růžičkové ze slavné trilogie Slunce, seno…. „Jen ať se podívají, to co u nás se děje, ani v televizi nevymyslí.“ Situace je, díky již dnes bývalému vedení školy, nanejvýš vážná. Proto bych doporučil přestat tančit na palubě, když loď se potápí, podívat se pravdě do očí a začít s tím něco dělat. Já jsem k činům a pomoci připraven.

Marcel Chládek,

senátor PČR a náměstek hejtmana SK

 

Poznámka redakce:

Otištěný dopis v minulém čísle nebyl anonym, redakce jména pisatelů zná, ti si ale vzhledem k atmosféře, která v současné době kolem kauz vyvolávaných Středočeským krajem panuje, nepřáli být v tisku uvedeni.

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.