Obálka

Starostové jsou naštvaní z rušení spojů

Začátkem ledna obdrželi starostové dopis z krajského úřadu o rušení některých autobusových spojů spolu s navrhovanými jízdními řády. Ačkoliv bylo předem krajem avizováno, že půjde o rušení pouze spojů zcela nevytížených, šokovalo většinu z nich oznámení, že se ruší spoje v tzv. základní dopravní obslužnosti. Jedná se o spoje do zaměstnání či škol a zpět, které hradí kraj.

Starostové se měli do týdne vyjádřit k navrhovaným změnám s tím, že pokud chtějí, aby byly tyto spoje zachovány, musí je hradit z vlastního rozpočtu. Co však v dopise chybělo, bylo vyčíslení ztráty, kterou by si obce musely zaplatit. Obce mají schválené rozpočty a musí tudíž znát sumu, o které budou rozhodovat (asi i svolat zastupitelstvo). Kraj toto zcela podcenil, neposkytl pro rozhodování dostatek informací a podle našeho názoru vystavuje starosty časovému tlaku a riziku, že učiní špatné rozhodnutí. Rušení spojů se nám jeví jako nesystematické…

Jaké budou důsledky vyřazením některých spojů? Prodlouží se interval až na 40 min. a následné spoje nebudou schopny pojmout všechny zájemce o dopravu. (K tomuto jevu dochází již dnes při stávajícím počtu spojů). Nejhůře dopadly obce a města dále od Prahy, kde hustota spojů je velmi nízká a kde zrušení jednoho spoje znamená nemožnost se dostat zpět domů ze školy či zaměstnání…

Podle našeho názoru je chybou rušit něco, co funguje a co starostové budovali řadu let! Zároveň se obáváme, že jakmile kraji rušení spojů projde, je jen otázkou času, kdy budou následovat další omezení.

Existují následující možnosti řešení: 1. Zdražení jízdného (což bylo provedeno – o cca 20%) - z toho vyplývá, že i tržby budou vyšší, z nich lze pak částečně pokrýt ztrátu. 2. Přesunutí finančních prostředků v kapitole doprava ve výši 100 mil. Kč z příspěvku na žákovské jízdné do příspěvku na zajištění základní dopravní obslužnosti v autobusové dopravě. Na posledním zasedání krajského zastupitelstva v prosinci 2010 jsme podali za klub zastupitelů „Starostové a nezávislí“ návrh na přesunutí prostředků, byl však zamítnut. 3. Obecně žákovské jízdné považujeme za zcela nesystémovou sociální pomoc. Velká část žáků dojíždějících do škol, např. z obcí kolem Prahy, nemá nárok na úhradu jízdného krajem, neboť přejíždí do kraje jiného. 4. Starostové musí dostat možnost rozhodnout o tom, zda si spoje rušené budou chtít zaplatit či nikoliv. Musí mít však k dispozici relevantní údaje (tzn. vyčíslenou výši úhrady).

Na závěr lze říci, že pro klub zastupitelů „Starostové a nezávislí“ je nepředstavitelné, aby byly rušeny vytížené spoje v základní dopravní obslužnosti nebo takové, které představují jedinou možnost dopravy do obce. Argument pana hejtmana Ratha, že tyto spoje vytipovali sami dopravci, zní jako alibi. Kraj jim musel dát zadání a kraj pak následně rozhoduje, které spoje zruší – samozřejmě po diskuzi s postiženými obcemi. (Redakčně kráceno)

Ing. Věra Kovářová,

středočeská zastupitelka

Starostové a nezávislí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.