Obálka

Zimní údržba v CHKO Křivoklátsko

Již několik let slýchám stesky a kritiku od občanů, kteří žijí na Křivoklátsku, ohledně zimní údržby silnic. Jak to tedy s údržbou komunikací I. - III. třídy doopravdy je…

Zákaz chemického posypu cest (solení) je dán základními ochrannými podmínkami všech chráněných krajinných oblastí, které jsou zakotveny v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Jedná se však o zákaz relativní, nikoliv absolutní. Z uvedeného zákazu může příslušný orgán ochrany přírody povolit žadateli výjimku. Na území CHKO Křivoklátsko je to Správa CHKO Křivoklátsko, která na základě žádosti Správy a údržby silnic Kladno rozhodla 13. září 2010 o povolení výjimky z výše uvedeného zákazu. Předmětem žádosti bylo povolení chemického posypu silnic II/237 v úseku Ruda – Rakovník a III/20125 v úseku Šípy – Milíčov. Dále pak v případě kalamitních situací plošného náledí či mrznoucího deště použití jednorázového chemického posypu na vybraných úsecích ostatních silnic II. třídy po předchozím odsouhlasení Správou CHKO Křivoklátsko. Žadateli bylo v plném rozsahu vyhověno. Na základě operativní žádosti bylo při kalamitních situacích během listopadu 2010 až ledna 2011 Správou CHKO povoleno již několikrát chemické ošetření ostatních silnic. Co se týče používání inertního posypu, jeho aplikace není ochranou přírody a krajiny nijak omezena a záleží tedy na rozhodnutí správce komunikace, kdy a v jaké intenzitě se rozhodne k jeho aplikaci. (Redakčně kráceno)

Lukáš Vápeník,

Správa CHKO Křivoklátsko

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.