Obálka

Třešnička na dortu

Vážení v redakci „našeho“ Raportu!

Tímto článkem vám chci projevit velké uznání a díky za celoroční informace o dění v našem okrese. Jako „třešnička na dortu“ – alespoň pro mne – bylo předvánoční číslo 51, ve kterém jsou moc pěkné reportáže s „obyčejnými“ a právě proto skvělými lidmi, kteří to již od narození neměli v životě lehké. Bohužel, nemůžeme si vybírat, do jakého prostředí se narodíme, a to nám dokonce mnohdy bývá zle započítáno dobou. (Vlastní životní zkušenost).

O různých „celebritách“, které měly ště­stí na to prostředí, je všude spousta reportáží – mnohdy až otravných. Ti skvělí „obyčejní“ mají smůlu, těch si málokdo všimne. Proto jsou vaše „předvánoční hovory“ právě s těmito lidmi hodné nejvyššího ocenění – díky, díky, díky!

Nejvíce mne zaujal článek reportérky Lenky Pelcové, která má vždy velmi dobré postřehy, čímž stále přispívá k hodnotě Raportu. Tentokrát vytipovala opravdu skvělého člověka, který, i když neměl ště­stí na prostředí svého narození, vždy žil čestně a využíval všech dobrých možností, které se mu naskytly k dobru všech kolem sebe. Vím, že dává dohromady různé historické náměty – kupř. „autobusáci v Rakovníku“ včetně fotografických podkladů apod. Bohužel, nepodařilo se mi, při jeho skromnosti, aby vše zveřejnil, dokonce jsem mu nabízel, že jeho jménem vše zařídím, marně. Byl bych proto moc rád a ne jenom já, kdyby paní Lenka Pelcová pokračovala v zájmu o jeho osobu. Snad bude mít větší ště­stí z něho dostat vše, co „stvořil“. Hodně zdaru do roku 2011!

Stanislav Klabal, Nezabudice

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.