Obálka

Ad „Sněm podomních obchodníků“

Vážený pane senátore. Nevím sice, odkud se my dva známe natolik, že Vám to zavdalo příčinu k distancování se od mé osoby. Pokud tedy píšete, že se od mé osoby distancujete, tak bych ráda znala důvody, které Vás k takovému výroku vedly, protože předpokládám, že takový zkušený politik, jakým bezpochyby jste, má k tak výraznému osobnímu útoku nějaký fakty podložený důvod. Žádám Vás tedy o vysvětlení Vašich výroků na moji adresu.

Z Vašich dalších slov pak vyplývá jakési dehonestování pana starosty mojí osobou v rámci mého působení v projektu Občanské kavárny. Nevím, z čeho tak usuzujete, když jste se zúčastnil tohoto občanského projektu jen jednou. A to hned v prvním díle.

Dále je mou povinností se ohradit i vůči nadpisu, který byl u Vašeho článku použit. Žádný z účastníků naší společné Občanské kavárny si od autora tohoto nadpisu nezasloužil takové hanlivé označení, kterého bylo použito v onom výrazu „Sněm podomních obchodníků“. Nevím, zda si to onen autor vůbec uvědomil, že tímto výrazem označil nejen nás moderátory, ale i všechny naše spoluobčany, kteří se pravidelně našich setkání zúčastňují, a to včetně veškerých vážených hostů.

Závěrem dodávám, že žádný prospěch ze svého působení v tomto projektu nemám ani žádný kariérní postup. Svou profesi vykonávám nezávisle na tomto městě a ani nejsem nijak závislá na politice jakékoli politické strany.

Pavlína Čiberová-Nedvědová

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.