Obálka

Ad Tatran už svítí na umělou trávu

Dovolte, abych se vyjádřil ke třetí třetině článku „TATRAN už svítí na umělou trávu“, kde pan Zdeněk Nejdl zdůrazňuje, že TATRAN žádá na příští rok navýšení příspěvku na provoz o 20 tisíc Kč měsíčně, a chápe, že svícení (pravděpodobně osvětlení uměle trávy) něco stojí, a doporučuje, aby si na energii TJ vydělala pronájmem. Jako předkladatel této žádosti mohu konstatovat, že v žádosti o zvýšení příspěvku na provoz a údržbu se o případných vícenákladech spojených s provozem „umělé trávy“ nezmiňuje jediné slovo. Myslím si, že pan starosta tuto žádost vůbec nečetl, neboť by se takto vyjadřovat nemohl. Při podání této žádosti jsme vycházeli z reálu posledních let, a byť jsme v mnoha případech v minulosti optimalizovali výdaje, tak se nyní do přidělené částky v tomto rozsahu činnosti nemůžeme vejít. Nechceme se srovnávat a poukazovat na ostatní, chceme městský areál udržovat minimálně v takovém stavu, v jakém se nachází dnes. Myslíme si, že může být zařazen mezi ty subjekty, které jsou chloubou regionu. A tak raději ještě jednou, bohužel touto formou, zopakuji hlavní důvody, proč TJ žádá o navýšení tohoto příspěvku. Měsíční částka na údržbu a provoz ve výši 50 000 Kč byla stanovena před pěti lety a od té doby se neupravovala. Hlavním důvodem navýšení je několikanásobné zvýšení ceny především elektrické energie, (veškerá média TJ odebírá přes společnost Lasselsberger, a.s. a jiné přímé vedení do areálu nevede), zvýšené náklady na PHM a chemické ošetření trávníků, částečné zvýšení osobních nákladů, neboť od loňského roku se komplexně staráme i o přilehlé části lesa. A co se týká nákladů spojených s provozem „umělé trávy“, toto zatím hodnotit vůbec nechceme, ponecháme to na letní měsíce, neboť k dnešku tráva zatím ještě není položená, neznáme reálný zájem ostatních klubu a družstev o její pronájem a samozřejmě velká neznámá je počasí. Maximální snahou TJ bude náklady s tímto spojené hradit z pronájmu.

Ing. Jiří Froněk, předseda TJ TATRAN RAKO Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.