Obálka

Divoce parkující kamiony vadí občanům

Rakovnickým policistům rozhodně tato situace není lhostejná a již v listopadu loňského roku byli vůbec prvními, kdo tento problém chtěl začít řešit komplexně.

Výkon represe vůči jednotlivým řidičům podstatu problému neřeší. Pouze jej přesouvá jinam. Do jiné lokality, jiné obce v okolí města, na lesní parkoviště atd. Aby policie mohla uplatnit represi, musí rovněž takové parkování naplňovat skutkovou podstatu přestupku, včetně minimální míry nebezpečnosti takového jednání pro společnost. Ne vždy je však tato podmínka splněna. Konkrétní situace nelze pro nedostatek prostoru uvádět.

Policisté chtějí tento neutěšený stav řešit a to jak ke spokojenosti občanů, tak i ve vztahu k řidičům kamionů, kteří jsou v daný moment lidmi bez zázemí. Proto byla z iniciativy Policie ČR - ÚO Rakovník Preventivně informační skupiny (nprap. Černý) a Dopravního inspektorátu (npor. Heller) iniciována dne 2. září 2010 schůzka s vedením společnosti Anexia Rakovník. Vedení společnosti sdělilo, že parkoviště, které provozuje v lokalitě Na Jirkově nad hypermarketem v ulici Plzeňská, má plnou kapacitu pouze výjimečně a zde mají řidiči možnost za mírný poplatek využít volná parkovací místa. Policejní hlídky budou mít možnost v průběhu služby ověřit aktuální volnou kapacitu tohoto parkoviště a s přihlédnutím aktuálního stavu budou odkazovat řidiče k využití těchto parkovacích míst. Stejně tak mohou činit i městští strážníci. Pevně věříme, že alespoň toto prozatímní opatření přispěje k odstranění parkujících kamionů z periferií města Rakovník.

Rovněž chceme připomenout, že policisté nemohou řidiče odkazovat na prostory benzinových čerpacích stanic, jelikož nikde na území města se dostatečně rozlehlé parkovací plochy u těchto objektů nenacházejí. Problém by měl být do budoucna řešen komplexně zainteresováním jak příslušných orgánů města, policie i místních firem, které využívají služeb autodopravců. Řešení je ve výběru vhodné lokality, která by mohla sloužit jako záchytné parkoviště pro nákladní autodopravu. Někomu může připadat nestandardní zajišťovat takovou službu pro řidiče kamionů, nicméně v tak relativně malé aglomeraci jako je Rakovník, se policistům takové řešení zdá nejúčinnějším.

nprap. René Černý - tiskový mluvčí PČR ÚO Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.