Obálka

Ad Farní kadibudka pamatuje obrozence

Tak jako Ladislav Čepička, ani já se nestačil při jeho vyprávění o faře ve Slabcích (RAPORT č. 39, s. 10) divit, „kdo všechno už tam byl.“ Nejsem profesionální historik, něco však o historii Slabec vím. Zarazila mě hlavně věta „Jan Neruda píše, že když jezdil do Slabec za maminkou, bydlel na faře.“ Je to nesmysl, natož aby autorem takového prohlášení byl sám Neruda. Neruda se všehovšudy (a to jen letmo) zmiňuje o dvou svých návštěvách ve Slabcích. Obě se vztahují k jeho dětství, kdy sem sám cestoval k prarodičům. U nich i spal.

A dále. Že by farář Mikuláš Karlach vymýšlel ve Slabcích projekt Slavína, je odvážná myšlenka. Neznám dokonale genezi Slavína, u jehož vzniku Mikuláš Karlach bezpochyby stál, ale nemyslím si, že se jí věnoval už za svého působení ve Slabcích v letech 1860 – 1871 (k vybudování Slavína došlo až v letech 1889 – 93, kdy Karlach stál v čele vyšehradské kapituly). Karlach byl osobnostní nesmírně činorodou, inicioval mj. stavbu kaplí ve Slabcích a Kostelíku, stavbu silnice z Rakovníka do Zbirohu atd. Jako starosta křivoklátského okresu (1868 – 1888) inicioval mj. vznik okresní nemocnice, po ničivé povodni v roce 1872 získal pro Křivoklátsko značné množství humanitární pomoci atd.

A dále k článku. Farář J. A. Janiš, který ve Slabcích působil v letech 1777 – 1784, zcela jistě plásty nevymyslel, to zvládly včely samy. Mimořádné zásluhy o rozvoj včelařství v českých zemích mu však nelze upřít – z jeho přínosů je asi nejzajímavější jeho spis Aučinlivé spravování včel, který je první česky psanou knihou o včelařství.

A ještě k návštěvám Dobrovského a spol., které prý popisuje farář Stach ve svých pamětech. Přál bych si, aby tyto paměti skutečně existovaly, ačkoliv jsem o nich nikdy neslyšel. Byl by to cenný pramen k poznání historie Slabec. Takto jsem v rozpacích, už proto, že Václav Stach nepůsobil ve Slabcích „na přelomu 18. a 19. století,“ ale v letech 1783 – 5. Nebyl farářem, ale jen kaplanem, a je otázka, zda vůbec žil na faře, neboť se uvádí jako kaplan na místním zámku, kde byl pro kaplana k dispozici i byt.

Zcela stranou ponechávám romantickou představu o farní kadibudce, která pamatuje Václava Stacha, tj. stojí tam už přes dvě stě let… Inu, proč ne. Sbírám pověsti, tak si k nim přidám i tuhle.

Roman Hartl, kronikář Slabec

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.