Obálka

Moderní hřiště v Rynholci

V Raportu dne 14. 9. byl článek „Moderní hřiště dokončeno“ týkající se sportovního areálu v Rynholci. V článku bylo uvedeno několik nepřesností a nepravd, vyplývající zřejmě z rozhovorů se starostou obce a s panem Civínem. Nás, opoziční zastupitele, redaktorka jmenovala jako odpůrce výstavby, a to bez seznámení s naším postojem či pravým stavem věcí.

Předně je třeba opravit údaj, že celý areál bude stát celkem 25 mil. Kč. Není to pravda. Celý areál bude stát jednou tolik tj. 50 mil. Kč. Dále je v článku zmíněno, že TJ Baník má „něco“ nasmlouváno na pronájem hřiště. Ani toto není pravda. Nic zatím písemně není uzavřeno. Dále není pravda, že opoziční zastupitelé jsou proti výstavbě tohoto areálu.

V programu opozice – zastupitelů ze Sdružení pro obec z roku 2006 – je stať uvádějící toto: „Vybudovat nová sportovní zařízení, jako například obnova fotbalového areálu, zhotovení sauny a posilovny.“ V programu zastupitelů za KSČM je slibováno vybudování pouze víceúčelového hřiště pro mládež, skate park a U-rampa. Již z těchto programů je zřejmé, že opozice není proti vybudování sportovního areálu v Rynholci, ale sama jej navrhovala a prosazovala. Naopak zastupitelé za KSČM, včetně starosty, tuto výstavbu vůbec neplánovali. Vždy jsme hlasovali pro tento záměr, pro původní finanční výši 25 mil. Kč, ale bolestně i pro navýšení finanční nákladovosti na téměř 50 mil. Kč. Účastnili jsme se mnoha jednání, navrhovali in-line dráhu, multifunkční hřiště a další. Tolik pro upřesnění počátků výstavby.

Bohužel během výstavby se dějí věci, k nimž máme připomínky. Nejdříve způsob odfinancování této akce. Investice 50 mil. Kč mohla být rozložena do dvou – tří let. Hon a shon míti vše hned, dovedly obec k zadlužení nejen 20 mil. Kč úvěrem, ale i dalšími částkami za započaté práce ale platebně odložené na příští rok. Přitom obec nemá zcela uhrazené náklady na novou MŠ nebo bytový dům. Takto novým zastupitelům předáme obec s dluhy a svážeme jim ruce po další volební období.

Po zjištění, že stavba probíhá bez řádného stavebního dozoru vybraného výběrovým řízením a schváleného zastupitelstvem, jsme zpozorněli. Po dalším zjištění, že na jednotlivé investice je schvalováno výběrové řízení až po zhotovení díla, nebo sem tam něco schváleno, nikoliv na veřejném zasedání, ale jen tak na poradě zastupitelů, bez nás, jsme zpozorněli dvojnásob. Např. dne 16. 8. byla schválena, bez nás, neveřejně, firma (za úhradu) na provedení výběrového řízení na stavbu zázemí. Již 24. 8., tedy za 8 dnů, jsou otevírány obálky. Jistě čisté výběrové řízení a ještě za něj zaplatíme.

Předložený návrh ekonomie provozu sportovního areálu nás udivil a dorazil. Nepodložené „výnosy“ uvažující např. 5 dnů v týdnu pronájem na 3,5 hod., neboli dvě cizí družstva budou u nás buď trénovat nebo se sehrají dva zápasy. Jistě bychom si přáli, aby diváci zhlédli týdně 10 zápasů cizích družstev a v neděli i náš TJ Baník. Ale podle nás bude realita jiná. Ve výnosech je zahrnuta i cena využívání víceúčelového hřiště ve výši 100 Kč na hodinu. Vždy se v těchto místech shromažďovala mládež, někdy sportovala, někdy „blbnula“, ale měla kam jít. Nechceme mládež vyhnat na silnice nebo do hospod. Stačilo by snížit náklady a děcka si mohou hrát zdarma. Ve svých připomínkách tedy předkládáme způsob snížení nákladů na provoz. Podstatnou část nákladů totiž zahrnují mzdové prostředky pro správce, možná již někomu přislíbeno, ve výši 400 000 Kč za rok. Navrhujeme snížení např. tím, že správce se bude o areál starat za bydlení v novém bytě. Zvláště je-li tento způsob použit u jiného správce v obci – v sokolovně, anebo pro bytový dům správce není potřeba, aby se ušetřilo. U areálu toto neplatí? Asi jsme šlápli do vosího hnízda a narušili různé sliby. Je nám líto. Vždy je nám hospodárnost a využití finančních prostředků obce přednější než jakékoliv sliby.

Článek v Raportu, vzniklý podle názorů výše uvedených pánů, v nás vzbuzuje myšlenky, že nemáme právo něco připomínkovat. My toto považujeme za naši povinnost i z hlediska pozice zastupitelů. Doby, kdy platilo: „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ jsou snad již dávno pryč!

Ing. Zdeněk Švůger a Jiří Lucký,

zastupitelé obce Rynholec

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.