Obálka

Kdo miluje, neubližuje

Rodina je základem národa. To je dáno. Nám se však rodiny rozpadají. Pomalu každá druhá. Dobrá rodina je tím nejlepším domovem a přitom láskyplný domov s oběma rodiči je čím dál vzácnější. Zato máme naplněné kojenecké ústavy a dětské domovy.

Musíme přiznat, že i dospělý člověk potřebuje dobrý domov. Proto ony různé formy zoufalství. Je to nejbolestnější krize dnešní společnosti: domov – hodnota nedostatková. Totiž takový domov, kde mě čeká dobrý a věrný člověk. Snášenlivý a trpělivý. Proto ony různé formy zoufalství.

Dobrá rodina je nejvhodnějším místem pro mravní výchovu nové generace. Jde o vzory, nejen o slova, o poučování. Jestliže nemáme dostatek mravních vzorů dobrých obětavých rodičů a dalších osobností a nemáme ani zavedenou mravní výchovu na školách, je zde další nepříznivý jev, jako důsledek této krize: zvýšená kriminalita, drogy, nepoctivost, nezodpovědnost na silnicích. A výslednicí toho všeho je krize finanční.

Jak z toho ven? Kde začít? Rozhodně nám nepomůže sexuální výchova na školách. „Veškeré krize jsou krize mravní,“ řekl T. G. Masaryk. Začněme tím, co nám odkázal Ježíš Kristus: „Milovat budeš Boha svého nade všecko a svého bližního jako sama sebe.“ Kdo miluje, neubližuje. Uvidíme zázraky. Svět se promění.

Jarmila Kleinerová, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.