Obálka

Ad Přestupky na odboru dopravy

Vážená paní tajemnice, reaguji tímto na Váš dopis ze dne 29.7.2010, kterým mi vysvětlujete rozdílný procentní počet odložených přestupkových spisů a ve své podstatě se tím snažíte obhájit protiprávní činnost některých Vašich podřízených. Zjištěné velmi velké procentní rozdíly v počtu odkládaných přestupků mezi jednotlivými referenty v žádném případě nemohou být zapříčiněny náročností a objemem práce vedoucího oddělení a zapracováním nové zaměstnankyně, jak uvádíte. Opak je pravdou. Vedoucí oddělení i přesto, že je jeho úkolem vyřizovat zvlášť složité přestupky v dopravě, si vybíral nejjednodušší přestupky, které ať již v souladu se zákonem nebo bohužel i protiprávně odkládal. Váš další argument o nutnosti zapracování nové zaměstnankyně je úsměvný, ale veřejnost jistě nepotěší, že úředník, je dle Vašeho názoru, schopen samostatně pracovat až po více jak dvou letech a za to pobírat plat v plné výši, včetně osobního příplatku. Je zarážející, že těmito chabými argumenty ospravedlňujete protiprávní jednání, ke kterému na odboru dopravy zcela nepochybně docházelo. Váš postoj, že vše musí vyšetřit orgány činné v trestním řízení, je jen dalším zbavováním se Vaší odpovědnosti za řádné fungování úřadu jako celku, neboť jste to především Vy, kdo by měl okamžitě sjednat nápravu a postihnout protiprávní jednání. K tomuto kroku nepotřebujete rozhodnutí ani policie ani soudu, k tomu by Vám měly stačit znalosti zákonů, kterými jste povinna se řídit jak Vy, tak oni zaměstnanci, kteří se opakovaně dopustili protiprávního jednání. Vaše vyjádření, že nepovažujete za účelné zabývat se dalšími případy, ve kterých by bylo možno shledat rozpor se zákonem, přičítám pouze Vaší snaze vyhnout se odpovědnosti a potrestání podřízených, kteří se i ve Vašem konkrétním přestupku dopustili velmi nestandardního postupu. Závěrem se musím velmi důrazně ohradit proti Vašemu nařčení, že skandalizuji práci referentů, vedoucího oddělení, vedoucího odboru a Vaší a dále, že Vám vyhrožuji medializací. Otázka medializace a oznámení o poskytnutí pravdivých informací novinářům nepovažuji v žádném případě za vyhrožování a už vůbec ne za skandalizování práce. Vaši práci není třeba nijak a ničím skandalizovat, a pokud Vy sama považujete zveřejnění pravdy za skandální, je tedy otázkou, zda ona „práce“ skutečně skandální není.

Jana Titzlová, Lubná

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.