Obálka

Ad glosář „Kdo byl hrobníkem?“

Stejně jako u glosáře k článku „Alkohol: 38% odloženo“ popustil jeho autor uzdu své fantazii, a aniž by si ověřil veškeré souvislosti, vyřkl opět mylný ortel. Osudem a otázkou využití Domu osvěty se zabývalo již několik vedení města (pozn. zvažoval se i prodej). I přes snahy celý objekt opětovně pronajmout, zůstal Dům osvěty dlouho prázdný. Neznamená to ovšem, jak chybně usoudil pan redaktor, že by stav nemovitosti po tuto dobu nikdo nehlídal. V případě prázdné nemovitosti se vše zabezpečí jak proti vstupu cizí osoby tak i případným škodám způsobených vadou rozvodů. Z vizuálních kontrol nebylo zhoršení konstrukcí zřejmé. Nehledě na to, technický stav Domu osvěty po četných dřívějších pronájmech nebyl zcela ideální, proto se nechal v roce 2007 zpracovat projekt jeho celkové obnovy s využitím pro kulturní a spolkovou činnost různých sdružení a organizací. S vidinou možného spolufinancování nákladné rekonstrukce připravilo vedení města žádost o dotaci z ROP Střední Čechy, se kterou se uspělo až na podzim 2009. V době podání žádosti je nehospodárné a neekonomické provádět rozsáhlé opravy nemovitosti. Znamenalo by to totiž úhradu nákladů ve změnách projektu a dotační žádosti a mohlo by to také ztížit možnosti v získání či čerpání dotace. Jak vidno od přípravy projektu uběhl kus času, jehož „zuby“ a povětrnostní podmínky bohužel zhoršily technický stav nemovitosti. To se ukázalo v červnu tohoto roku po zahájení stavby a provedených bouracích pracích a odkrytí konstrukcí domu z roku 1935. Při komplexních rekonstrukcích starších domů se mohou objevit i skryté vady, které vedou k úpravám technického postupu a řešení oprav. Na tyto informace poukazovalo v tiskové zprávě i stanovisko projektanta. Smyslem rekonstrukce je odstranit veškeré nedostatky a opravit dům dle dnešních norem a standardů, aby sloužil bez problémů i dalším generacím. O možnosti úhrady vícenákladů z poskytnuté dotace se nyní jedná.

Jan Polák, tiskový mluvčí MěÚ Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.