Obálka

Rakovnický potok a život pod hladinou

Je tomu přibližně 25 let, kdy jsme opakovaně pozorovali z mostu vedoucího k tehdejší zahrádkářské kolonii „Na Studánkách“ raka. A nejen jednoho. Tři i čtyři najednou lezli po dně v průzračné vodě. Byl to rak říční, tedy druh spjatý se starou symbolikou a městem. I pověsti o něm hovoří. Zeptá-li se mě dnes turista, zda jsou v potoce raci, musím odpovědět záporně. Raky jsem znal z dětství z potoka Huřvinka, který tehdy, zásobován čerpanou důlní vodou, měl velký průtok. Posledního raka, lépe řečeno jeho mrtvolku, jsme tu našli někdy v 70. letech minulého století.

Bývala ale doba, kdy raci říční se vyskytovali ve velkém množství v Bartoňském rybníce. Při výlovech jsme vyzvedávali raky z bahna, pročišťovali je v proudící vodě a celé kbelíky jsme odváželi do Rakovnického potoka nad město. I to je už historie. Zdá se, že v Rakovníku už raci chybí. V širším okolí se dodnes vyskytují nepůvodní druhy. Severoamerický rak pruhovaný v rybníčku v luženských lesích, rak bahenní z Polska v rybníku na Novém Domě a pak vzácný původní rak kamenáč v potocích na Křivoklátsku.

V potoce žijí i ryby. Je-li voda průhledná, můžeme pozorovat celá hejna jelců tloušťů, častěji menších rozměrů. Nad městem, proti proudu, ještě žije pstruh potoční, což svědčí o dobré kvalitě vody. Překvapením byl výskyt drobné ryby mřenky mramorované přímo v průběhu potoka městem. Při výlovech okolních rybníků přivážejí rybáři další drobné ryby k oživení potoka, takže tu lze vidět třeba okouny či plotice.

Ryby jsou také význačnými bioindikátory kvality vody a bohužel čas od času to dávají najevo. To, když dojde k masovému úhynu. Mrtvolky ryb na hladině jsou němým důkazem, že člověk zase zasáhl do vodního ekosystému potoka. Dojde-li k úhynu v horkém létě za nízkého stavu vody, nemusí být příčinou únik jedovatých látek do vody. Tehdy se snižuje obsah kyslíku ve vodě a ryby se udusí. Jestliže se ve stejnou dobu objeví ve vodě i jen nepatrné množství saponátů, dojde k narušení slizového povrchu těla, důležitého jako ochrana ryby a podporujícího dýchání, úhyn je neodvratitelný.

Ryby, které uhynou z těchto důvodů, jsou vlastně zdušené a navenek to prezentují tím, že mají široce rozevřené skřele. Nemusí to být tedy proto, že se dostaly do vody toxické látky.

Rakovnický potok na území města postrádá pravé vodní rostliny s výjimkou jednoho druhu rdestu vytvářejícího dlouhé zelené pruhy vzplývající po proudu poblíže Tyršova koupaliště. Měkkýši se tu vyskytují jen v jednom druhu a tím je nenápadný drobný kamomil říční.

Václav Laňka, promovaný biolog

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.