Obálka

Revoluce na rynholeckém hřišti

Po zimních a posléze jarních peripetiích s počasím se první etapa stavby víceúčelového sportovního areálu v Rynholci, která byla zahájena ve druhé polovině října loňského roku, blíží do konce. Nejen sníh a časté deště prodloužily z původního 30. dubna o tři měsíce termín dokončení fotbalového hřiště s umělým trávníkem třetí generace a umělým osvětlením, přilehlé in-line dráhy i dráhy pro požární sport. Odkrýváním zeminy a postupem dalších prací se totiž ukázalo jako nezbytné například přeložit sloup nízkého napětí, přeložit kanalizační vedení či vybudovat opěrné zídky. Náklady první etapy se pohybují kolem 24 milionů korun. Investorem je obec Rynholec a díky vstřícnosti zastupitelstva Středočeského kraje se podařilo získat dotaci v rámci příslušného programu 9,5 milionu korun.

Rekonstrukce fotbalového hřiště odpovídá svými parametry standardům doporučovaným Českomoravským fotbalovým svazem pro umělé trávníky nové třetí generace. Celková plocha hřiště je 69 x 113 metrů, včetně výběhových zón, o ploše 7797 m2. Navíc Rynholec bude prvním místem v České republice, kde firma provádějící stavbu položí letošní revoluční novinku v umělých fotbalových trávnících. Jedná se o typ trávníku s názvem TriMensions, který je složen ze tří různých druhů vláken - V-Shape, Slide Pro a TriMensions. Jeho největší předností je možnost dostat se nohou při nákopu pod míč, a tak se optimálně přiblížit kopací technice používané na přírodních travnatých hřištích. Zásyp trávníku je proveden technickým pískem a technickou pryží. Umělý trávník a osvětlení umožní celoroční využívání hřiště, a to pro tréninky, zápasy i turnaje domácího týmu, ale i mužstev z dalších fotbalových klubů.

Investor společně s provozovatelem TJ Baník Rynholec nyní usilovně shání další finanční prostředky tak, aby ještě v letošním roce mohl pokračovat v budování sportovního areálu stavbou nového zázemí, které je nezbytné pro podzimní a zimní provoz hřiště, ale sloužit bude i veřejnosti. Budova zázemí sestává z šaten, sauny, posilovny, společenské místnosti a potřebného sociálního a technického vybavení. V příštím roce ještě vyroste víceúčelové hřiště s umělým povrchem a osvětlením.

Celý areál se rozkládá na ploše dvou hektarů a sloužit bude sportovnímu vyžití, rekreaci a relaxaci obyvatel obce a blízkého okolí i případně potřebám školní výuky tělesné výchovy. Cílem záměru je doplnit chybějící kapacitu sportovních zařízení v regionu v souladu s rozvojem obce, jak ji předpokládá schválený územní plán.

Fotbalový klub TJ Baník Rynholec má osmdesátiletou tradici. Plocha fotbalového hřiště i kabiny byly vybudovány v šedesátých letech minulého století a byly pro sportovní účely nepřetržitě užívány bez zásadních oprav a rekonstrukcí.

Vladimír Civín

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.