Obálka

Studijní středisko ČČK

Díky městu Rakovník, firmě Procter and Gamble – Rakona a Českému červenému kříži Praha i letos proběhlo Okresní studijní středisko ČČK. Výuka probíhala v rekreačním objektu v Machově mlýně u Chříče. Kapacita míst byla zcela zaplněna. Po celé tři dny, dopoledne i v odpoledních hodinách probíhala výuka první pomoci. Každý den byl zakončen prověrkou znalostí. Samozřejmě měly děti i osobní volno, ve kterém se mohly koupat v bazénu, hrát různé hry atd. Na závěr studijního střediska proběhlo vyhodnocení OSS Mladých zdravotníků.

Studijního střediska se zúčastnily děti druhého stupně základních škol. Přijely děti z 1. a 3. ZŠ z Rakovníka, ZŠ Čisté, ZŠ Kněževsi, ZŠ Kounova a ZŠ Mšec. Výsledky znalostí dětí mohou školy použít ve zdravotnických kroužcích a při soutěžích hlídek Mladých zdravotníků.

Pokud budou i příští rok finance na středisko, chtěli bychom ho opět uskutečnit, jelikož byl veliký zájem. Během února budou zasílány do škol přihlášky. Pokud někdo nebude ze školy informován, je možno se obrátit na ČČK v Rakovníku tel. 313 512 994 – pouze v dopoledních hodinách, nebo na e-mail rakovnik@cervenykriz.eu a vyřídit vše osobně zde na úřadě na adrese Palackého 76, Rakovník 26901.

Libuše Krausová, ředitelka OS ČČK v Rakovníku

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.