Obálka

Foto

Rakovničtí důchodci – turisté. Zleva Jan Pém, Zdeněk Brabec, Miroslav Mates, Pavel Melč, Josef Šiler, Ladislav Donát, Jan Křikava a Josef Bečvář. Při fotografování chyběli Pavel Koutecký a Ladislav Karban.

 

Rakovničtí důchodci „propadli“ turistice

Již přes 10 roků se v Rakovníku těší aktivní turistickou činností 10 důchodců – nekuřáků ve věku 68 až 84 let. Ti pravidelně vycházejí na turistické trasy, aby poznávali krásné přírodní scenérie. Pravidelně procházet, pozorovat a kochat se naší přírodou, je nezapomenutelným zážitkem. Zpěv ptáků, kmitající se křídla motýlů, různé odstíny zeleně i barev květů, či stříbrné pavučiny rozvěšené po keřích i stromech, šepot zurčících potůčků, to je symbióza přírody, která u nás vždy vyvolává příjemný pocit a zanechává na dlouhou dobu pocit klidu, upokojení i míru.

Složení naší skupiny je různorodé. Členy jsou dřívější mistři, dílovedoucí, pracovníci ve školství, výpravčí nebo strojvedoucí. Všichni k sobě máme přátelský vztah, neexistují mezi námi hádky, faleš či pomluvy. Scházíme se jednou za 14 dní na Husově náměstí v Rakovníku, kde si vytyčujeme další turistickou trasu a určujeme pro ni i odpovědného ředitele. Ten je po celou dobu výšlapů všemi respektován a dbá na pořádek, disciplínu i bezpečnost. Jednou za rok konáme řádnou slavnostní jednodenní výroční schůzi, na které hodnotíme všechny akce uplynulého roku. Nezapomínáme ani na výročí narozenin všech našich členů i další aktivity. Jednou za rok rovněž organizujeme výšlap se svými manželkami. Jednou za rok také jezdíme na kolech. Naše trasy nejsou stejně dlouhé, a tak ujdeme pěšky okolo 10 – 18 km, a to za každého počasí.

Pěších tůr známe mnoho a stále je rozšiřujeme o nové. Při pochodech se neustále osvěžujeme smíchem a legráckami, které z nás snímají únavu, udržují dobrou náladu a posilují srdce. Naše činnost postupem doby vešla ve známost a hlásí se k nám i další zájemci. Momentálně ale nechceme naši skupinu dále rozšiřovat, protože ji považujeme za dostatečně velkou. Letos chceme navštívit rozhledny na Louštíně a Velké Bukové. Půjdeme do okolí Petrohradu, projdeme lesy kolem jesenických rybníků, poputujeme stezkami kolem řeky Berounky, podíváme se do okolí Čisté, Nouzova nebo Mutějovic. Všem občanům, i těm dříve narozeným, doporučujeme, aby se i oni zapojili do podobné činnosti. Nikdy není pozdě.

Nelze se také nezmínit o mnohých negativech, se kterými se stále častěji při našich pochodech setkáváme. Černé skládky, uřezané stromky, po nichž zůstávají v lese jen nevzhledné pahýly, odložená koťátka nebo pejskové. U mnoha lidí stále převládá chtivost, bezcitnost, neúcta k věcem veřejným a zejména k přírodě. Přejeme si, podobně jako drtivá většina občanů, aby toto drancování a ničení přírody konečně ustalo.

Josef Šiler, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.