Obálka

„Zemědělec“ s bramborou medailí

Na Střední zemědělské škole v Přerově se konal za podpory Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru se sídlem v Humpolci již 12. ročník celostátní soutěže odborných dovedností žáků středních zemědělských škol oboru vzdělávání  - Agropodnikání.

Soutěže se zúčastnilo celkem 28 zemědělských škol z celé republiky. Studenti a studentky si mohli v soutěži v závěrečných fázích studia těsně před maturitou ověřit, jaké znalosti a dovednosti si ze svých škol odnesli. Střední zemědělskou školu v Rakovníku reprezentoval student 4. ročníku Jan Kříž. V konkurenci ostatních borců obstál velmi dobře.

Soutěž měla tři části – jízdu zručnosti s traktorem Zetor 7211 s přívěsem (4. místo), praktickou část z pěstování rostlin (1. místo), chovu zvířat (13. místo), ekonomiky (17. místo) a mechanizace (11. místo). Celkové umístění v teoretické části soutěže přineslo Janu Křížovi a SZeŠ Rakovník 6. místo. V pátek 16. dubna čekala soutěžící třetí - teoretická část soutěže a v ní náročné testy z pěstování rostlin (4. místo), chovu zvířat (3. místo), ekonomiky (19. místo) a mechanizace (6. místo). Celkový výsledek teoretické soutěže znamenal opět 6. místo. A pak už se jen čekalo, jak to všechno dopadne, až se sečtou body ze všech částí soutěže a vyhodnotí se celkové výsledky v soutěži.

Ve 14 hodin se v aule SZeŠ v Přerově soutěžící i jejich pedagogický doprovod dočkali očekávaných výsledků. Ty daly zároveň odpověď na otázku, kde se bude konat 13. ročník soutěže v roce 2011. Tu podle tradice pořádá pro ostatní ta škola, která vystoupí na nejvyšší z připravených stupňů pro vítěze. V letošním ročníku na nejvyšší příčku vyskočil student z Bystřice nad Pernštejnem (celkem 154,55 bodu), druhý stupeň obsadil student z Klatov (celkem 153,5 bodu) a třetí příčku obsadil student z Opavy (celkem 146,6 bodu). Tu pověstnou „bramborovou medaili“ za celkové umístění na 4. místě v soutěži s celkovým bodovým ziskem 146,3 bodu přivezl studen Jan Kříž do Rakovníka.

Ale jedno celkové prvenství si Honza z Moravy přece jen přivezl. Ve čtvrtek po skončení praktické části soutěže byl pro soutěžící organizátory soutěže připraven malý sportovní turnaj, ze kterého si odnesl diplom. Na diplomu je uvedeno „Za 1. místo v kuželkách“.

Soutěžící celostátní soutěž odborných dovedností nejen pobavila, ale i odhalila rezervy a slabá místa, která bude třeba do maturity zaplnit znalostmi. Ale když je natrénováno…

Ing. František Pazdera, SZeŠ Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.