Obálka

Ještě k dopravním přestupkům strážníků v Novém Strašecí

S napětím jsem čekal, jaké originální zákony vytáhne z kouzelné kapsičky Městská policie Nové Strašecí tentokrát, ale nedočkal jsem se. Vrchní strážník Martin Novák pouze zopakoval, že si trvá na svém předchozím stanovisku, tak nezbývá, než jím zmiňované zákony ocitovat, ať si čtenář udělá názor sám.

1. K tvrzení, že divoké parkování městské policie před služebnou (předkem do silnice, po obou stranách souhlasně, na hranici s křižovatkou) je údajně možné, protože tam jde o tzv. „účelovou komunikaci“, si přečtěte následující: „Účelová komunikace je podle § 7 zákona 13/1997 Sb. označení pro kategorii pozemních komunikací, které slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“ ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací: „Účelová komunikace je pozemní komunikace umožňující dopravní spojení výrobního závodu, uzavřených prostorů, osamělých objektů apod. se sítí silnic a místních komunikací nebo vytvářející dopravní spojení uvnitř uzavřených prostorů a objektů…“

2. K tvrzení, že porušovat silniční zákon může městská policie už jen tím, že si auto „vybaví“ výstražným světlem modré barvy si, prosím, přečtěte následující: „Ve smyslu ust. §41 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. platí, že: Řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy… nemusí dodržovat některá pravidla silničního provozu…“

V této souvislosti je samozřejmě nutno zmínit, že to platí jen tam, kde má řidič zapnutá výstražná světla, a i tak musí dbát, aby neohrozil bezpečnost provozu. To dodává JUDr. T. Beran na stránkách www.autoweb.cz.

Takže obě tvrzení Martina Nováka se nezakládají na pravdě a je téměř jisté, že to dobře ví, že to jen tak do tisku zkusil, zda neznalé neobalamutí. Nestalo se. Pravdou je, že tohle všechno můžou městští policisté páchat bohužel beztrestně. Proto to dělají. Můžou dostat jen kázeňský trest – to jsme se už na stránkách Raportu dočetli – velitel to podřízenému vytkl. A bylo to.

Ing. Karel Kestner, Nové Strašecí

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.