Obálka

Ad Socha a střecha na Krakovci

Milý pane Černíku, mluvíte mi ze srdce, Krakovec a přilehlé okolí patří opravdu k nejúchvatnějším místům v pestrosti naší republiky. Dovolte mi tedy, abych vás pozval na Krakovec a zde na místě bychom si ujasnili ony tíživé záležitosti. Domnívám se, že na základě přečtení dvou článku v novinách (nemohou cele obsáhnout danou problematiku) si nelze udělat objektivní, natož tak razantně kategorický závěr. Snad vás uklidní ujištění, že socha určitě nebude stát při vstupu a stejně tak ani na „rozdraží“ před hradem.

Nu, a co se týče vlhkosti. Na Krakovci je vše vystaveno působení povětrnostních vlivů. Srážková voda dotuje a narušuje nejen stěny, ale hlavně torzálně dochované, vzácné architektonické prvky. Druhem kamene se jedná zejména o hrubozrnný pískovec, jenž je v kritickém stavu, a pod neustálou dotací vlhkosti silně degradován. Kámen se drolí, rozpadá, odpadávají vrstvy kamene silné 3-5mm i více. Na podkladech zjištění restaurátorského průzkumu provádíme chemotechnologickou konsolidaci, která má ovšem omezenou účinnost (ve většině případů vůbec nelze použít, právě z důvodu vlhkosti) a pouze pomocnou funkci. Nedokáže propojit pískovcovou strukturu, která v důsledku pokročilé destrukce nemá pevnější vazbu. Chemotechnologická konsolidace organokřemičitany zároveň nemůže v žádném případě nahradit ochranu vyššího řádu, zastřešením. Použitý způsob ošetření jen napomáhá zmírnit destrukční působení povětrnostních podmínek na architektonické prvky, ale nijak nesnižuje nutnost zamezit přísunu vlhkosti ve všech formách. Mám na mysli již zpracované projekty na odvlhčení suterénního zdiva, suterénu i samotného nádvoří.

Závěrem jen úvaha: Stojíme před zásadním problémem. Zachovat hrad s jeho architektonickými originálními nenahraditelnými prvky, nebo přijmout skutečnost, že hrad s těmito prvky prostě dožívá?

Přijměte též poděkování za vyjádření Vašeho názoru a ujištění ve víru zdravého rozumu. Jiří Sobek,

kastelán státního hradu Krakovce

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.