Obálka

Ad šikana na odboru dopravy

Chceme reagovat na četné novinové a internetové články, které se před několika dny objevily na veřejnosti a věnují se problematice odboru dopravy MěÚ Rakovník.

Město Rakovník, potažmo Městský úřad Rakovník, nemá ve zvyku řešit problémy za zavřenými dveřmi. Nicméně o podrobnostech pracovně právních vztahů nám nedovoluje příslušný zákon veřejně nic sdělovat. Nelze tedy ani adekvátně reagovat na minimálně nepřesné informace či vyložené lži, které protistrana v kauze odboru dopravy začala se značným časovým odstupem, kdy se měly udát, uvádět v médiích. V tomto ohledu jsme na rozdíl od protistrany vždy její práva respektovali. Ačkoli jsme se tím ocitli ve značné nevýhodě, nikdy jsme se neuchylovali k praktikám užívaných protistranou. Důkazy, které osvětlí situaci na pracovišti, navrhneme až soudu. A možná dají odpověď i na otázku dosavadního způsobu řešení věci.

Rady novinářů, volající po tichém „rozsazení“ obou stran sporu (tj. vedoucí odboru a úřednice), nebylo jednoduše možné provést, neboť dotčená osoba (jak již sama uvedla) byla v dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Již více než 20 let žijeme opět v právním státě, kde o sporech typu „tvrzení proti tvrzení“ rozhodují nezávislé soudy. Zcela odmítáme, nechat se účelově nutit k porušování základních práv a platných zákonů.

Ačkoliv glosy četných médií již naznačují určité závěry, celou věc může právoplatně rozhodnout pouze soud. Právě jeho rozhodnutí určí, kdo je či není v právu. První veřejné projednání je naplánováno na 11. 5. v 9 hod. u Okresního soudu v Rakovníku.

Rada města Rakovníka

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.