Obálka

Černý dým z komína firmy Triton

Přečetl jsem si stanovisko zástupce firmy Triton Ing. Jiřího Nováka jako odpověď na stížnosti občanů Rakovníka, kterým se nelíbí beztrestné znečišťování ovzduší černým kouřem, jehož zdrojem je zmíněná firma. V celém vyjádření pana Nováka je pozitivní pouze jedna věta, kterou se omlouvá rakovnickým občanům. To ostatní jsou pouze odkazy na firemní problémy, které mohou, ale nemusí nikoho jiného zajímat. Pan Novák zapomněl na to podstatné – jaká opatření při spalování uhlí firma udělá, aby se situace s dýmajícím komínem firmy Triton neopakovala!

Provozovatel firmy Triton má ště­stí, že podniká v Česku, kde se porušování zákonů stalo jakousi módní normou – kdyby se takto choval v kterékoliv skandinávské zemi, tvrdě by narazil: při prvním prohřešku znečištění životního prostředí by dostal nekompromisní varování, při druhém opakovaném znečištění citelnou pokutu a při třetím porušení zákona zákaz provozu firmy až do odstranění závad s tím, že po celou tuto dobu musí zaměstnancům hradit ušlou mzdu. Snad nejenom proto patří Skandinávie mezi země s nejčistším ovzduším.

A český občan? Ten má naopak smůlu, že žije v zemi, kde znečišťování životního prostředí je beztrestné a dokonce pod ochranou úřadů, které neplní svoje povinnosti a stížnosti občanů odmítají větou: „Kouř odcházející z komína firmy Triton je přípustné tmavosti!“ (viz vyjádření Ing. Bartošové z Oblastního inspektorátu ochrany ovzduší v Praze), kterou reagovala na stížnost rakovnických občanů. A odbor životního prostředí při MěÚ v Rakovníku? Ten musí s veškerou razancí chránit oprávněný zájem občanů na čistotu ovzduší a ne jenom v roli pošťáka předávat jejich stížnosti dál!

Jaromír Tupý, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.