Obálka

Ad Veterinární ošetřovna

Rádi bychom reagovali na článek v 7. čísle Raportu Ad veterinární ošetřovna. Veterinární ordinace U Nemocnice se na rozdíl od kolegů z ordinace U Vysoké brány zabývá pouze léčbou malých zvířat, na ošetření velkých zvířat (skot, koně, ovce, kozy, prasata apod.) nemáme znalosti ani vybavení.

Provoz naší ordinace je zajištěn ordinačními hodinami každý den a po dlouhá léta. Za dobu provozu bylo jen málo dní, kdy ordinace nebyla otevřena alespoň na jednu hodinu. Naši klienti dobře ví, že jsou často ošetřováni i před a po ordinační době. Po uzavření ordinace mají zákazníci k dispozici naše mobilní telefonní čísla a kontakty na spolupracující kliniky a nonstop pracoviště. V mezích našich možností a schopností se snažíme poskytnout pomoc či radu i mimo ordinační hodiny.

V případě, že se nás někdo zeptá, zdali je na okrese i jiný veterinární lékař, své kolegy nezapíráme a odpovíme, že ano, ale že neznáme aktuální možnosti jejich ordinace.

V současné době provoz zajišťuje převážně MVDr. Jiří Zajíček sám. Obě naše lékařky nastoupily mateřskou dovolenou a do ordinace docházejí nepravidelně. Tento stav se delší dobu nezmění.

Abychom zajistili kvalitní ošetření pacientů v ordinační době, je potřeba, abychom měli nějaký čas na odpočinek a na další vzdělávání. Na zajištění denního i pohotovostního provozu je potřeba minimálně čtyř lékařů a i tak, v případě nemoci či dovolené jednoho z nich, ostatní pracují na hranici svých možností. I některé velké kliniky, také z důvodu nerentability, nonstopy zrušily.

Nechceme našim klientům nabízet službu, kterou nemůžeme provozovat.

Veterinární ordinace U Nemocnice, Rakovník

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.