Obálka

Podivné praktiky rakovnické ČSSD

Do ČSSD jsem vstoupil před šestnácti léty v Kladně. Po přestěhování do Lužné jsem se stal členem ZO ČSSD Rakovník. Zúčastnil jsem se několikrát okresní konference strany, až do doby, než jsem písemně položil dvě otázky příteli Paroubkovi. V posledních komunálních volbách jsem sestavoval kandidátku pro obec Lužná a dopustil jsem se tři neděle před odevzdáním kandidátní listiny té chyby, že jsem odjel na čtrnáct dní do zahraničí. Po příjezdu jsem zjistil, že lidé, kteří mi přislíbili účast na naší kandidátce, byli přetaženi ostatními stranami a už nebylo možné je nahradit. Proto šla v Lužné ČSSD do voleb s pětičlennou kandidátkou. Získali jsme jedno místo v zastupitelstvu. Aby se podobná situace neopakovala, rozhodl jsem se připravit na další volby co nejlépe. Začal jsem studovat na VOŠ Hořice obor obnova a rozvoj venkova, abych v případě zvolení mohl kvalifikovaně vykonávat svou funkci.

Asi před rokem a půl jsem přišel na schůzi, která se konala v KC Rakovník. Bylo tam mnoho nových členů včetně nového předsedy. Na můj dotaz, co se děje, mi MUDr. Ludačka, nyní už bývalý předseda, odpověděl, že přišli noví členové a zvolili si nového předsedu. Po roce, při další volbě předsedy, kdy jsem se pokoušel navrhnout současnému předsedovi protikandidáta, jsem pochopil, že současná členská základna je pouhá klaka určitým lidem.

Začátkem roku jsem chtěl zaplatit členské příspěvky. Paní Mourková, tajemnice OVV ČSSD, mi sdělila, že zatím nemá známky, takže peníze od nikoho přijímat nemůže. Na podzim byla členská schůze, na které se měly řešit i členské příspěvky. Když jsem na schůzi přišel, byla na dveřích cedulka, že se nekoná. Po telefonickém hovoru s předsedou jsem se dověděl, že schůze měla být volební a nebyl zajištěn dostatečný počet členů pro hlasování. V prosinci a lednu jsem se pokoušel několikrát příspěvky zaplatit, ale nikoho jsem na sekretariátu nenašel (paní tajemnice mi řekla, že byla šest neděl nemocná). Konečně 20. ledna jsem paní tajemnici zastihl. S potěšením mi sdělila, že jsem byl okresním výborem vyloučen pro neplacení příspěvků. Jenom podotýkám, že sekretariát má k dispozici moji adresu, telefon i email. Druhý den po mé návštěvě mi byl zasláno vyjádření o mém vyloučení. Bez podpisu, bez razítka.

Poučení – ne každý, kdo vám říká příteli, je váš přítel, ne každý, kdo si říká sociální demokrat, ví, co tato slova znamenají, natož aby je dokázal realizovat v praxi.

Chtěl bych věřit, že poměry, které panují v rakovnické ČSSD, jsou něco mimořádného, že v jiných základních organizacích mají členové možnost se svobodně vyjadřovat a hájit skutečnou sociálně demokratickou politiku.

Jan Doubrava, Lužná

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.