Obálka

Město k lékárenské pohotovosti

Tato tisková zpráva vznikla jako reakce na článek „Odmítli špatně podanou žádost“ (RAPORT 19. 1. 2010), ve kterém pan Chládek kritizuje vedení města za podanou žádost na spolufinancování lékařských pohotovostí v Rakovníku.

• Zcela odmítáme vyjádření pana Chládka, že vedení města nejde o blaho občanů. Jednání s lékárníky, předložení zpráv orgánům města a následné uzavření smluv jsou zářným příkladem toho, že vedení velice citlivě potřeby občanů vnímá a snaží se je řešit.

• Vedení města je přesvědčeno, že znovuzavedení jediné pohotovostní služby v okrese Rakovník je jednoznačným přínosem nejen pro samotné obyvatele Rakovníka, ale i blízkého spádového území. Právě z tohoto důvodu byl Středočeský kraj požádán o spolufinancování této služby, neboť koncepce zdravotnictví spadá výlučně do jeho kompetence.

• Žádost o spolufinancování pohotovostních služeb podalo město Rakovník na základě usnesení rady. Dne 30. 11. 2009 s tímto usnesením seznámil starosta města také všechny zastupitele a dotazem na opozičního zastupitele a spolustraníka pana Chládka se snažil zjistit postoj Středočeského kraje.

• Možnost uplatnit požadavek spolufinancování lékárenských pohotovostí na Humanitárním fondu Středočeského kraje byla také zvažována. Žádný titul v oblasti zdravotnictví na podporu pohotovostí, jak uvedl pan Chládek, ovšem vypsán nebyl.

• Proto byla žádost adresována Středočeskému kraji prostřednictvím příslušného odboru, který ji měl předložit samosprávným orgánům kraje k projednání. Z kopie dopisu je zřejmé, že adresátem je Středočeský kraj nikoliv úřad, jak uvádí pan Chládek ve svém vyjádření.

• Za nestandardní pokládáme spíše postup vyřízení žádosti.

• Nechápeme logiku krajské zdravotnické koncepce, že na zubní pohotovost by Středočeský kraj přispíval a na lékárenskou nikoliv. Za zcela nepochopitelné a absurdní pokládáme spojení podané žádosti s případnými komplikacemi při obnovování zubních pohotovostí. Napadá nás jediné vysvětlení: „Vždy je snazší vymyslet záminku, proč se něco nedaří a hodit to na někoho jiného, než něco opravdu zařídit.“

Jan Švácha, místostarosta

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.