Obálka

Platit za přestupky by měli i strážníci

Já Tě zdravím, vrchní strážníku, Martine Nováku, a doufám, že Ti stále mohu tykat, vždyť jsme chodili spolu do školy. Není to ode mne nic osobního, ale nezbývá mi než veřejně dokázat, že ve svém článku nemluvíš pravdu.

Začínáš tvrzením, že napadám ty, kteří mne chytili. Lituji, já se žádného přestupku nedopustil. Ale vy ano, a to hned několikrát. Fotek vašich přestupků mám dost.

Např. fotografie vozidla městské policie zaparkovaného v rozporu se zákonem o silničním provozu byla pořízena v rozmezí cca 30–40 minut, protože jsem to nejdřív zjistil (svědka mám) a pak se teprve vrátil a nafotil. Vozidlo neblikalo. Strážníci tam ani nevykonávali žádnou dopravní službu, jak tvrdíš, parkovali před domem jednoho z nich. Je to jen cca 150 m od vchodu vaší služebny. Rozhodně nemuseli parkovat v rozporu se zákonem.

Máte zřejmě dojem, že se můžete dopouštět stejného přestupku, za jaký pokutujete jiné. Nejsme přece v Bolívii! Fotoaparát má dneska kdekdo, není problém vám dokázat, že se podle předpisů nechováte. Rozdílný metr máte i na občany – své známé a ty druhé. Ne všechna zaparkovaná auta v řadě mívají ceduličky o pokutě, občas nějaké podivně vynecháte!

Co se týče údaje o účelové komunikaci před „okresákem“, znění paragrafu č.7 Zákona o pozemních komunikacích č.13/1997 Sb. určitě znáš. Takže víš, že to účelová komunikace být nemůže. Ostatně tam už ani neparkujete – stáhli jste se do dvora. Proč asi? Jenom připomenu: Značka „parkování“ je jen z jednoho směru, komunikace je obousměrná. Vzpomínáš si ještě, že vaše vozidla stála po obou stranách komunikace předkem v jednom směru? A pokud tam není vyznačeno vodorovné stání, vozidlo prostě nesmí stát na hranici ústí k silnici – 5m je minimum. Vodorovné značení tam není.

Hezký moment v Tvém článku byl o tom, „jak jsi sám nápravu učinil“ u vozidla, které trčelo předkem do silnice. Kdyby to bylo auto nějakého řadového občana (ne Tvého nadřízeného, kamaráda nebo souseda), taky bys ho jenom „ještě ten den“ upozornil? Nebo by šel okamžitě bloček z kapsy? Myslím, že si Novostrašečáci dosadí vaši běžnou reakci: „B“ je správně.

Tvé práce si vážím, ale přístupu tvých podřízených v dodržování těch předpisů, za které pokutují druhé, nikoli. Bylo by teď fér za všechny ty přestupky, kterých se Tví podřízení dopustili, zaplatit pokutu do patřičných fondů. Jednalo se o cca 20 případů fotografiemi zdokladovaných přestupků po pětistovce, to máme 10 000 Kč. Starosta, jakožto nejvyšší velitel MP, si ten příjem od vás ohlídá. Potřebujete do rozpočtu každou korunu, není-liž pravda?

Karel Kestner, sídliště Křivoklátská

(pro rozryté silnice, chodníky a dobytčí ohrady placených parkovišť příznačně zvané „Texas“).

(Redakčně kráceno)

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.