Obálka

Elektroskanzen v knize o Berounce

V roce 2009 jsem vydal v nakladatelství Jan Vašut knihu Berounka, řeka bez pramene. Jde o dárkovou obrazovou publikaci, v níž jsem svými texty doprovodil mimořádně zdařilé profesionální fotografie Jana Rendeka z pražského Národního muzea. Na knize jsme pracovali zhruba tři roky.

Berounku, zvláště její „rakovnickou“ část, znám velmi dobře jak z vlastních přírodovědných prací, tak z přípravy pořadů, které jsem měl v Českém rozhlase. Kniha o Berounce volně navazuje na naše předchozí společné dílo Vltava. V obou knihách se vedle přírodních krás kraje zaměřujeme i na technická a historická díla, která ráz krajiny dotvářejí.

Je samozřejmé, že k sestavení takové knihy je zapotřebí nejen studium historických pramenů, ale jsou nutné i bezprostřední konzultace se současníky, např. s majiteli mlýnů, se správou dopravní cesty, s obecními úřady atd. To všechno jsem při přípravě knihy vykonal a dostalo se mi, zvláště od poberounských mlynářů, nejen vřelého přijetí, ale i výborných informací. V knize takto získané a přejaté texty jsou vysazeny kurzivou, aby se odlišila naše vlastní práce od citací nebo informací z druhé ruky.

Zejména jsem byl nadšen vřelým přijetím a stavem technického díla ve Šlovicích, ve Šlovickém mlýně. Ing. Petr Čech, dědic a vlastník díla, mi ochotně poskytl informace formou svých (jak jsem se domníval) webových stránek. Proto jsem ho, jako zdroj informace citoval a text od něho získaný rovněž dal vysadit kurzivou.

Bohužel se v těchto dnech ozval mladý, nadaný, dynamický a flexibilní muž, pan David Kozler, jehož jsem považoval za úpravce či technického strůjce webových stránek Šlovického mlýna, jakéhosi webmastera Ing. Čecha.

Ten mne osočil s plagiátorství a opisování mj. z jeho článku otištěného v týdeníku Raport, ale i z jiných jeho prací. Přiznám se, že jsem neměl o panu Kozlerovi a jeho díle, ba, bohužel, ani o kritickém čísle rakovnického týdeníku Raport nejmenší tušení, třebaže jsem řadu faktů konzultoval např. s Mgr. Povolným, ředitelem muzea v Rakovníku. Myslel jsem s nejčistším svědomím, že pan Ing. Čech svěřil všechny údaje o mlýně tomuto muži (který se o mlýn zajímá od svého raného mládí, od svých 16 let, t.j. od roku 2006) a ten, jsa počítačově velmi zběhlý, vytvořil pro mlýn a malou vodní elektrárnu webové stránky obdobně, jako grafik a sazeči připravili naši Berounku na cestu do světa.

Prosím tedy případné čtenáře Berounky, řeky bez pramene, aby text vysazený kurzivou na str. 57 a 59 nepovažovali za text získaný přímo od Ing. Petra Čecha, ale jeho autorství připsali panu Davidu Kozlerovi – jehož osobně neznám a tedy jsem ho nemohl dříve citovat, za což se mu omlouvám. V seznamu pramenů je pak třeba uvést i následující webové stránky: www.mlynamveslovice.ic.cz. Jejich autorem je právě David Kozler.

Václav Větvička

Zveřejněné dopisy nemusejí vyjadřovat názor redakce a za jejich obsah nesou plnou zodpovědnost jejich autoři.

Katalog služeb

RAPORT.CZ
TYDENIK PRO RAKOVNICKO A NOVOSTRASECKO

Prezentace spadá do kategorie Úspěšný web

© Copyright 2009 Týdeník Raport - všechna práva vyhrazena


Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoli užití částí nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem,
mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.